Teme propuse pentru lucrarea de licență 2022 PSIHOPEDAGOGIE
 1. Efectul efortului depus în cadrul orei de educaţie fizică asupra atenţiei elevilor
  din ciclul gimnazial/ sau primar
 2. Succesul şi insuccesul şcolar la elevii practicanţi ai sportului de performanţă.
  Studiu de caz
 3. Formarea personalităţii elevului din ciclul gimnazial/ sau primar prin activităţi
  extraşcolare organizate de către profesorul de educaţie fizică
 4. Managementul activităților extracurriculare. Studiu de caz
 5. Profesorul de educaţie fizică – coordonator al activităţilor sportive şcolare/ sau
  extracurriculare ale elevilor din mediul rural. Studiu de caz
 6. Influența jocului și mișcării asupra dezvoltării armonioase a copilului
 7. Specificitatea pedagogiei Montessori. Studiu de caz
 8. Integrarea elevilor cu dizabilități prin activități specifice educației fizice. Studiu
  de caz.
 9. Managementul comunicării pedagogice eficiente și transferul de informații către
  elevi
 10. Managementul evaluării performaței școlare. Studiu de caz