Teme propuse pentru lucrare de licenţă 2022 Disciplina Economia întreprinderii

 1. STUDIU PRIVIND STRATEGIILE DE DEZVOLTARE LA SC….
 2. STUDIU PRIVIND UTILIZAREA DIFERITELOR MODALITĂŢI DE EXTERNALIZARE
  LA SC….
 3. STUDIU PRIVIND ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ LA
  SC…
 4. STUDIU PRIVIND CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ A SC…
 5. STUDIU PRIVIND CLIMATUL ORGANIZAŢIONAL ŞI SCHIMBAREA LA SC….
 6. SURSELE DE FINANŢARE EXTERNĂ – MODALITATE DE DEZVOLTARE PENTRU
  SC…
 7. UTILIZAREA INTERNET-ULUI – NOUTATE ORGANIZATORICĂ LA SC..
 8. ALTE TEME PROPUSE DE CĂTRE STUDENŢI
  Disciplina Managementul productiei
 9. STUDIU PRIVIND ACTIVITATEA DE BAZĂ LA SC…….
 10. STUDIU PRIVIND ACTIVITATEA AUXILIARĂ LA SC……
 11. STUDIU PRIVIND ACTIVITATEA DE SERVIRE LA SC………
 12. STUDIU PRIVIND ACTIVITĂŢILE AUXILIARĂ ŞI DE SERVIRE LA SC……
 13. STUDIU PRIVIND MODALITĂŢILE DE ORGANIZARE ALE PRODUCŢIEI LA SC..
 14. STUDIU PRIVIND PREGĂTIREA PRODUCŢIEI LA SC….. 8 STUDIU PRIVIND
  ACTIVITATEA DE MENTENANŢĂ LA SC…….
 15. STUDIU PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT INTERN LA SC….
 16. STUDIU PRIVIND MODALITĂŢI DE AMPLASARE ALE LOCURILOR DE MUNCĂ LA
  SC….
 17. STUDIU PRIVIND UTILIZAREA DIFERITOR MODALITĂŢI DE EXTERNALIZARE LA
  SC….
 18. ALTE TEME PROPUSE DE CĂTRE STUDENŢI
 19. STUDIU PRIVIND STRUCTURA DE PRODUCŢIE ŞI CONCEPŢIE LA SC…. ŞI
  POSIBILITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE ALE ACESTEIA