TEME DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PROPUSE PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE 2022

– Comunicarea cu presa în situaţii de criză
– Elaborarea planului de comunicare într-o situaţie de criză
– Consideraţii etice ale comunicării în situaţii de criză. Respectul legilor
vs. responsabilitatea socială
– Mass media în situaţii de criză
– Gestionarea comunicării în situaţii de conflict
– Dimensiuni ale strategiilor de securitate
– Strategii şi tactici de abordare a negocierii
– Regulile comunicării în negociere

– Perspective asupra culturii organizatorice
– Comunicarea pe verticală şi comunicarea pe orizontală în cadrul
organizaţiei
– Managementul comunicării în structurile de tip ierarhic
– Comunicarea organizaţională strategică – principii şi procese
– Strategii de construire a imaginii unei organizaţii

– Procedeele retoricii aplicate în producţiile publicitare contemporane
– Raportul text/imagine şi funcţiile acestora în mesajul publicitar
– Fenomenul comunicaţional şi publicitatea
– Figurile retorice la nivelul sintagmei din cadrul mesajului publicitar
– Psihologia manifestului publicitar
– Publicitatea un „război” de comunicare între visele consumatorilor şi
efectele sale educaţionale
– Limbajul proverbelor în comunicarea interpersonală
– Unităţi şi caracteristici ale comunicării interpersonale astăzi
– Elementul ludic în comunicarea interpersonală
– Rolul comunicării în triada: influenţă – putere – autoritate

– Comunicarea în campaniile electorale
– Promovarea personalităţilor politice
– Tehnici şi metode specifice de marketing în campaniile electorale
– Marketingul instituţional
– Mesajul electoral
– Discurs politic şi comunicare de masă
– Integrarea europeană şi diversitatea cultural
– Globalizare şi identitate culturală
– Dialogul şi comunicarea între culturi
– Cultura ca interacţiune între modurile de gândire, mijloacele de
comunicare şi formele expresive
– Cunoaşterea, cultura, comunicarea – noii factori ai schimbării şi
dezvoltării