Teme 2022 lucrare de licenta psihologie
 1. Gândirea. Definiție. Caracteristicile și activitățile
  gândirii. Latura informațională și cea operațională ale
  gândirii. Efectele negative ale structurilor cognitive
 2. Memoria. Procesele memoriei. Optimizarea memoriei.
  Tendințe actuale în studiul memoriei
 3. Motivația. Definiție. Teorii asupra motivației. Motivul.
  Optimul motivațional. Nivelul de aspirație
 4. Voința. Definiție și specific psihologic. Structura actului
  voluntar. Defectele voinței
 5. Accepțiunile conceptului de personalitate
 6. Modele explicativ-interpretative ale inteligenţei
 7. Factorii creativităţii
 8. Tehnici de analiză a muncii: metode calitative şi metode
 9. cantitative
 10. Selecţia psihologică a personalului: predictori utilizaţi în
 11. selecţia personalului
 12. Interacţiunea om-maşină-mediu. Procesarea informaţiei
 13. în sistemul om-maşină-mediu
 14. Performanţa umană şi accidentele de muncă: eroarea
 15. umană şi accidentele de muncă
 16. Cultura și structura organizațională
 17. Comportamentul organizațional
 18. Motivația muncii
 19. Comunicarea în organizații
 20. Conducere/Leadership/Management
 21. Psihoterapia cognitiv-comportamentală
 22. Ascultarea. Componentele ascultării de calitate. Tipuri
 23. de ascultare.
 24. Bariere de comunicare în psihoterapie
 25. Paradigme ale învăţării în psihologia educaţiei. Legile,
 26. principiile, etapele, condiţiile şi variabilele învăţării în
 27. şcoală. Paradigma învăţării şcolare.
 28. Stadialitatea dezvoltării unor funcții și procese psihice:
 29. dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea vorbirii și limbajului,
 30. dezvoltarea psihosocială, dezvoltarea perspectivei sociale,
 31. dezvoltarea judecății morale, dezvoltarea simțului Eului.
 32. Succes/insucces, reușită/nereușită/, adaptare/inadaptare
 33. în activitatea școlară, educaţională, socială.
 34. Elaborarea/adaptarea și experimentarea (validarea și
 35. etalonarea) chestionarelor de personalitate
 36. Chestionarele tipologice în psihodiagnoza personalității.
 37. Indicatorul tipologic Myers-Briggs (MBTI) privind stilul
 38. cognitiv de personalitate și Chestionarul de interese
 39. Holland
 40. Conceptul celor 3 superfactori al lui Eysenck în
 41. psihodiagnoza personalității – Chestionarul EPQ
 42. Conceptul „Big Five” în psihodiagnoza personalității.
 43. Inventarul de personalitate NEO PI R