proiect diploma 2022

Metodă obiectivă de evaluare a calității video în televiziunea digitală
Se va realiza un algoritm pentru transformarea cadrelor de imagine din secvențele video în fișiere de imagine, pentru a putea fi
ulterior analizate în vederea detectării erorilor. Se vor determina principalele tipuri de erori de supra-compresie si erori de
transmisie care apar în televiziunea digitală. Se vor proiecta algoritmii de detecție a fiecărui tip de erori. Algoritmii vor fi
implementați și verificați pe secvențe video de test cu erori și pe secvențe video fără erori. Se va realiza o estimare a calității
video percepută de către telespectator utilizând metoda subiectivă pentru secvențele video utilizate la testarea algoritmilor.
Calitatea secvențelor va fi notată pe scara subiectivă de la 1 la 5. Rezultatele aplicării metodei subiective vor fi utilizate pentru
Televiziune, Decizie și estimare in prelucrarea informației, Prelucrarea digitală a semnalelor
Minivehicul electric autonom comandat prin dispozitive mobile
Sistemul este conceput ca un vehicul electric autonom utilizat pentru transportul coletelor. Funcțiile îndeplinite de sistemul ce
primește comenzi de la distanta prin intermediul dispozitivelor mobile de tip smartphone sunt de a transporta obiecte de la o
locație la alta parcurgând o cale determinată integral, de a transmite utilizatorilor date cum ar fi locația actuală, distanta
parcursa, nivelul de încărcare al bateriilor, imagini ale traseului, număr de obstacole, etc., precum și de a se întoarce la baza
atunci când nivelul de încărcare scade sub o limită impusă unde urmează să-si reîncarce bateriile prin intermediul unui dispozitiv
de tip wireless. Se va utiliza un o placa de dezvoltare Raspberry PI 4 care va fi dotata cu senzori ultrasonici, camera, modul
GPS/LoRa, giroscop, accelerometru, modul GSM/GPRS/4G. Sistemul va fi alimentat cu bancuri cu celule Li-Ion cu BMS pentru
echilibrare și protecție și se va putea reîncărca atat în modul clasic prin cablu cât și printr-un sistem de alimentare fără fire.
Contribuția personala la acest proiect va fi următoarea: proiectarea și realizarea sistemului de propulsie electrică a vehiculului, a
sistemului de control și corecție a deplasării, a sistemului de încărcare wireless a bateriilor unde se va dezvolta și o placă
electronică. Pe parte de software se va dezvolta pe placa Raspberry PI modulul de comandă și control al vehiculului, un Web
EII, Proiect 2, Microcontrolere, SCCS, Baze de date, Programare
Modelul AIS (Artificial Immune Systems) pentru recunoașterea nesupervizată cu aplicație la clasificarea imaginilor
a) Proiectarea, implementarea software si evaluarea rezultatelor unei metode originale bazate pe modelul sistemelor cu
imunitate artificială (AIS) pentru recunoașterea nesupervizată b) Se va investiga posibilitatea aplicării metodei pentru clasificarea
imaginilor c) Metoda se va testa pe baze de date internaționale și se vor evalua performanțele acesteia d) Se vor compara
performanțele metodei AIS utilizând ca referință o metodă de clustering convențională
RFIA, DEPI, PI, PC
Modul de control electronic al unei mașini teleghidate
Proiectul are ca scop realizarea unui modul de control electronic de viteză și de direcție implementat într-o placă dedicată de
circuit imprimat cu componente în tehnologie de montare pe suprafață. Mașina teleghidată va avea ca sistem de propulsie un
motor de curent continuu fără perii, iar sistemul de direcție va fi alcătuit dintr-un motor pas cu pas bipolar. Aceste motoare vor fi
controlate de modulul de control electronic de viteză și de direcție, alimentat de un acumulator de tensiune 12 V. Motorul de
curent continuu fără perii va fi controlat prin intermediul unui convertor electronic de putere format din 6 tranzistoare N-MOS de
putere. Tranzistoarele vor fi comandate de un circuit integrat specializat Infineon TLE9877QXA40, având la baza un
microcontroler ARM Cortex M3. Motorul pas cu pas bipolar va fi comandat de asemenea de microcontrolerul ARM Cortex M3,
controlul în putere fiind intermediat de un circuit integrat specializat cu două convertoare c.c.-c.c. în punte H de tip Infineon
TLE8444SL. Controlul de la distanță este realizat folosind o telecomandă și un microcontroler Arduino, pe post de receptor.
Receptorul va fi atașat fizic modulului de control electronic de viteză și de direcție și va comunica cu microcontrolerul ARM
Microcontrolere, Proiect 2, Electronică și Informatică Industrială, Procesoare electronice de putere
Modul de ingestie de date cu Apache Hadoop şi Java
Se va implementa un modul de ingestie de date utilizând Apache Hive şi Apache Impala – motoare construite să ruleze peste
framework-ul Apache Hadoop, alături de un serviciu Java. Funcţionalitatea sistemului va facilita transmisia de date între două
sisteme bancare: unul de monitorizare de tranzacţii în timp real şi unul de investigaţie a acestora. În urma procesului, datele
transmise vor ajunge să fie stocate într-o bază de date Oracle cu structură relaţională. Se va studia fezabilitatea folosirii acestui
sistem respectând structura prezentată. În vederea optimizării performanţei se vor efectua multiple teste de performanţă ce vor
SDA, POO, BD
Monitorizarea alunecărilor de teren folosind date multimodale
Lucrarea presupune crearea unui sistem de monitorizare a alunecărilor de teren folosind date multimodale (e.g., imagini
satelitare, indici de precipitație, umiditatea solului). Alunecările de teren constituie una din problemele importante cu care se
confruntă multe localități din România, iar monitorizarea acestora conduce la o mai bună gestionare a situațiilor de urgență
generate de astfel de fenomene. Sistemul propus se bazează pe extragerea unor trăsături specifice fiecărei surse de informație în
parte, fiind utilizate, în acest sens, rețele convoluționale adânci (eventual pre-antrenate) și trăsături în domeniul timpului. Pentru
a determina cele mai semnificative trăsături, se vor efectua teste cu mai multe rețele neuronale pre-antrenate. În plus, se va
alcătui un set de date ce va acoperi zone din România grav afectate de alunecări de teren, pe o durată de timp de aproximativ 2-3
luni înainte / după eveniment. Pentru a utiliza date din diverse surse de informație, va fi necesară o corelare a acestora în raport
cu producerea fenomenului de alunecare. Algoritmul de monitorizare va fi implementat în Python și va folosi librăria open-source
DEPI, PDS, POO, Prelucrări de imagini
Monitorizarea comunicării frontend-backend realizate folosind o stivă software open source
Proiectul constă în implementarea unei aplicații web ce va monitoriza o aplicație web client-server ce are structură frontendbackend și utilizează conexiuni orientate spre mesaje (ex: de tip CometD). Proiectul va extrage date necesare monitorizării
conexiunii folosindu-se de log-urile generate de aplicația web monitorizată. Astfel va lista grafice în timp real și statistici ce oferă
informații despre starea conexiunilor (timpi de răspuns, număr de conexiuni deschise etc.) și va interpreta codurile erorilor ce
apar în aplicația monitorizată. De asemenea aplicația de monitorizare va genera notificări în cazul în care intervine o problemă în
funcționarea aplicației, ce ar putea fi cauzată de conexiunile frontend-backend sau de rețea.
Tehnologii de programare în internet, Programare obiect-orientată, Rețele de calculatoare
Monitorizarea reabilitării motorii a copiilor cu tulburare de spectru autist folosind semnale EMG
Identificarea, extragerea și monitorizarea parametrilor specifici EMG ce se modifică în urma reabilitări motorii în cazul copiilor cu
tulburare de spectru autist . Pentru a realiza aceste aspecte sunt necesare următoarele etape: – studierea literaturii de
specialitate pentru a putea înțelege modificările care apar în cazul tulburărilor de spectru autist și a metodelor existente de
prelucrare a semnalelor EMG -implementarea unui algoritm de extragerea a parametrilor pe baza cărora se poate face
monitorizarea reabilitării motorii – înțelegerea și interpretarea modificărilor reflectate în trăsăturile extrase din semnalele EMG –
identificarea de posibile îmbunătățiri / optimizări a a procesului de reabilitare
Electronica si Informatica Medicala,Prelucrare Digitala de Semnale,Semnale si Sisteme, SDA, PC
Monitorizarea si controlul parametrilor de mediu dintr-o sala de conferinte folosind echipamente cu protocolul ZigBee
In cadrul acestei lucrari se urmareste avantajul folosirii unei retele de senzori wireless , scalabilitatea retelei si consumul redus de
energie. Pentru implementarea proiectului voi folosi Kitul Digi XBee ZigBee ce include: 3 x Placă de dezvoltare Digi XBee Grove, 3
x Module Digi XBee ZigBee. Pe lângă modulele XBee voi folosi si senzori care ofera informatii captate in timp real, ce vor fi afisate
pe un display. Contributia originala: – realizarea unei comparatii intre ZigBee si alte protocoale wireless asemanatoare: Bluetooth,
Wi-Fi, Ultra-Wide-Band – proiectarea solutiei, alegerea componentelor potrivite si interconectarea lor (ex.: senzori, display, care
nu vin in kit) – analiza influentei pozitiei nodurilor ZigBee si a obstacolelor asupra calitatii si fiabilitii conexiunii – realizarea
aplicatiei software, in Python, pentru controlul iesirilor digitale (ce vor simula functionarea ventilatiei din sala de conferinte) in
Senzori si circuite de conditionare a semnalelor,Microcontrolere,Proiect 2
Monitorization and Control of a mobile aerial platform
The project consist in the creation of an Android Application which will be running on the Android Operating System for the
control and the monitorization of a drone. The application will allow the modification of direction and speed of a drone. The
Android Application will be created for live transmission of the image recorded by the RaspberryPi cameras which are mounted
on the drone. The video from the drone’s Raspberry Pi is sent over a WiFi hotspot to an Android phone. The drone will be
equiped with Video-Stereo cameras and will be transmitting the feed in real time to the Android Application. The User will be
able to view the feed transmitted in the Android Application through the projection of the VR glasses and will be able to control
the direction and speed of the drone through the phones positioning sensors, the same phone which is used for the VR glasses.
The transmission will be captured continously(Live transmission) through the Video-Stereo cameras via the RaspberryPi platform
using the wireless technology, same means of communication being utilised for sending the commands through the Android
Application. By moving the User head up the drone will ascend and by moving it down the drone will descend (same goes for
Programming, 3D Graphics, Project 2, AMP
Multithreaded Java Application for Parsing, Validating and Persisting data
The application is going to retrieve data from multiple sources (JSON,XML,HTML), process and store it in a MySql database. It will
look up for data modifications and set appropiate messages to be sent to users. The application is going to respect the General
Data Protection Regulation principles. Also, the application is going to measure the performace of some processes using AOP
Spring module and Amazon Web Services functionalities.
DataBases, Object Oriented Programming, Data Structures and Algorithms
Neural-based Navigation system for 4×4 Jaguar Platform
The purpose is to design and implement a collision avoidance system, using image based obstacle detection trained with deep
neural networks. The system will be validated on a 4×4 platform that will automatically move in a controlled environment. To
fulfill this purpose the following objectives will be achieved: – creating a data set consisting of images containing 3 classes of
objects (red – obstacles, blue – pass through objects and the robot itself) – training different Convolutional Neural Networks
architectures for the obstacle detection – implementing a path detection algorithm, to find the shortest way from the starting
point to the destination chosen by the user, given the obstacles. – programming the 4×4 platform to move according to the
algorithm’s output The system will work as follows: A Kinect sensor will provide environmental images, that represent the input
of the CNN. The network will be able to identify the coordinates of the three types of objects aforementioned. The path finding
algorithm will compute the shortest path to a destination given by the user, considering the objects detected. This path will be
Medical Imaging, Decision and estimation in information processing, Object Oriented Programming and
Parcare Inteligenta
Se va implementa în ASP.NET o platformă software pentru exemplificarea și studiul unui model de parcare inteligentă folosind în
același timp tehnologiile MVC Framework, Entity Framework, Microsoft SQL și limbajele de programare C# si Python. Se va
urmări dezvoltarea unei platforme software web în ASP.Net pentru exemplificarea și studiul unui model de parcare inteligent;
Programarea unui microcontroler Rapsbery PI pentru a prelucra imagini primite de la o cameră web în Python; Crearea unui
algoritm de recunoaștere a imaginilor care sa diferențieze locurile de parcare ocupate de mașini de cele libere; Crearea și
efectuarea de operații pe o bază de date Microsoft SQL; Crearea unei interfețe grafice din care utilizatorul poate efectua diverse
Programarea Obiect Orientată, Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date și Algoritmi
Parcare inteligentă
Tema proiectului constă în proiectarea, dezvoltare și testarea unei parcări inteligente. Sistemul are scopul de a scurtă timpul
pentru găsirea unui loc de parcare, folosind o baza de date, senzori și afișaje. Sistemul va monitoriza starea locurilor de parcare
din cadrul acesteia și va ghida conducătorul auto către locul destinat (afișat de la intrarea în parcare, folosindu-se de date primite
de la senzori). În funcţie de mărimile vehicului și de disponibilitatea locurilor de parcare, microcontroler-ul va transmite semnale
către afisajele LCD și către ledurile de deasupra locurilor de parcare. În cazul unui loc disponibil, va afișa locul atribuit, în caz
contrar va afișa un mesaj că nu există locuri disponibile. Pentru a calibra sistemul se vor face diferite teste pentru diverse scenarii.
Contribuția personală: implementarea practică (realizarea unei machete pentru a demonstra funcționalitatea și aplicabilitatea
practică a proiectului), implementarea software, legarea componentelor electrice la placă de dezvoltare (conectarea LED-urilor și
senzorilor la placa de dezvoltare). LED-urile, senzorii și afișajul LCD vor fi legați la placa de dezvoltare pe pinii GP I/O ai plăcuței,
placa va fi alimentată cu un încărcător de unde va ieși pe placă o tensiune de 5V. Voi programa controller-ul pentru a prelua
datele de la senzorii de lungime cu mărimile automobilului, va clasifica automobilul, va verifica dacă este disponibil un loc pentru
clasa de mărime a acestuia, iar după va trimite comanda la afișajul LCD (să afișeze numărul locului sau textul “Nu sunt locuri
disponibile”) și la LED-uri pentru a le schimba culoarea (în cazul în care este un loc liber, caz în care va deveni culoarea roșie).
Pentru marcarea locului ca liber, voi folosi senzori de proximitate la fiecare loc pentru a verifica că mașina este încă acolo, aceștia
Microcontrolere, SCCS, Proiect 2, EII
Performance analysis for RF transmitters using teaching platforms
A laboratory platform dedicated to the analysis of the different performance parameters characteristic for a radio transmitter will
be developed by the student. Several types of radio transmitter architectures will be discussed at block diagram level, performing
a comparative analysis of them. The student will use two different models of hardware RF modules (Transmitter-Receiver pairs):
from producers Rigol and DreamCatcher. in order to analyze the signal flow and measure performance parameters. The
hardware modules use carrier frequencies in the 850 – 950 MHz range, starting from an intermediate frequency of 50 MHz. The
student will use a spectrum analyzer for performing measurement in different points of the block diagram, in order to highlight
the characteristics of the different constructive blocks from the transmitters. The student will estimate the theoretical
performances for the different signal processing blocks from the radio transmitter (amplifiers, filters, mixer) using the AWR
software environment and the results will be compared with those obtained experimentally. The laboratory platform will contain
microwaves , signals and systems , Circuits syntheses and analysis