MODELE GRILE LICENȚĂ PSIHOLOGIE – PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI ŞI ADULTULUI
 1. Pe parcursul (pre)adolescenţei personalitatea se caracterizează prin:
  a. exprimarea neclară a trăsăturilor de personalitate
  b. absenţa tendinţelor de individualizare
  c. dezvoltarea conştiinţei de sine
  d. derularea unui proces de formare lipsit de contradicţii
 2. Dezvoltarea conştiinţei de sine în (pre)adolescenţă este un proces care:
  a. duce la dobândirea unei identităţi proprii, unice şi irepetabile
  b. nu are legătură cu transformările de creştere fizică şi maturizare sexuală
  c. suferă perturbări în urma asumării identităţii de gen
  d. se bazează pe modele identice în asumarea identităţii masculine şi a identităţii feminine
 3. În dezvoltarea conştiinţei de sine:
  a. criza de opoziţie şi câştigare a independenţei nu are niciun rol
  b. criza de opoziţie şi câştigare a independenţei are un rol major
  c. conturarea identităţii vocaţionale este lipsită de importanţă
  d. aprecierea din partea celorlalţi nu are nicio contribuţie
 4. Câştigarea independenţei în adolescenţă presupune:
  a. dobândirea independenţei material-economice depline
  b. dobândirea independenţei emoţionale faţă de prieteni, dar menţinerea ei de părinţi
  c. dobândirea independenţei emoţionale faţă de părinţi ca o consecinţă a unei relaţii maritale
  d. dobândirea independenţei de mentalitate
 5. În adolescenţă, prima formă de independenţă care se obţine este:
  a. independenţa emoţională
  b. independenţa de mentalitate
  c. independenţa de autonomizare
  d. independenţa material-economică
 6. Cristalizarea unei identităţi coerente pe parcursul (pre)adolescenţei:
  a. presupune confruntarea dintre două atitudini contrare – identitate vs. confuzia rolurilor
  b. constituie un proces firesc, deci lipsit de complicaţii
  c. nu impune distanţarea de modelele parentale
  d. se obţine şi în lipsa tendinţei de afirmare ca persoană autonomă
 7. Dobândirea identităţii personale şi sociale a adolescentului:
  a. nu poate fi tulburată de opoziţia familiei faţă de autonomizare
  b. este stimulată de obstacolele apărute în realizarea aspiraţiilor
  c. conduce adolescentul la descoperirea sensului propriei vieţi
  d. nu influenţează imaginea de sine a adolescentului
 8. Identitatea confuză se caracterizează prin aceea că:
  a. este trăită ca o criză emoţională permanentă
  b. nu împiedică individul să dea un sens existenţei sale
  c. mobilizează individual să-şi traseze direcţii de perspectivă
  d. produce abateri de la evoluţia normală, dar niciodată structurări psihopatologice
 9. Individualizarea, proces ce încheie în linii mari formarea personalităţii, implică:
  a. sensibilitate la solicitările familiei, care nu se devalorizează pentru adolescent
  b. menţinerea priorităţii familiei în faţa grupului
  c. deplasarea relaţiilor adolescentului din zona familiei în cea a grupului
  d. aderarea la valorile oferite de familie, considerate ca fiind adevăruri absolute
  2 din 2
  10 În adolescenţa prelungită, se constată că tinerii:
  a. dispun de o identitate relaţională clar definită
  b. manifestă o independenţă nerecunoscută încă de către familie
  c. manifestă o independenţă neacceptată de către familie
  d. îşi reabilitează relaţiile cu familia acceptând dominaţia acesteia
 10. Gândirea adultului se caracterizează prin aceea că:
  a. are profunzime dar nu are extensie
  b. este organizată
  c. cunoştinţele asimilate rămân fixate pe aspectele generale
  d. rigurozitatea se diminuează
 11. Pentru dezvoltarea permanentă şi menţinerea forţei intelectuale sunt necesare:
  a. preocupările cognitive constante
  b. utilizarea timpului liber pentru odihnă
  c. o calificare profesională fie şi minimă
  d. antrenament intelectual permanent fără legătură cu sarcinile profesionale
 12. Memoria adultului se caracterizează prin:
  a. scăderea selectivităţii
  b. predominarea memorării mecanice faţă de cea logică
  c. rezervă faţă de achiziţionarea unor cunoştinţe noi
  d. predominarea memorării logice faţă de cea mecanică
 13. În conservarea capacităţilor mnezice ale adultului următorii factori sunt:
  a. nivelul de şcolaritate – nesemnificativ
  b. regimul de viaţă echilibrat – nesemnificativ
  c. ponderea solicitărilor intelectuale la locul de muncă – semnificativ
  d. gradul de profesionalizare atins – nesemnificativ
 14. Învăţare la adult este:
  a. determinată în mică măsură de iniţiativa proprie
  b. selectivă
  c. orientată în mică măsură spre învăţare permanentă
  d. legată de interese extraprofesionale
 15. Privitor la caracteristicile procesului de învăţare se constată că adultul:
  a. îşi însuşeşte mai rapid strategii de operare, decât cunoştinţe
  b. selectează mai greu sursele optime de informare privitoare la o problemă
  c. extrage mai greu esenţialul dintr-un material care trebuie învăţat
  d. concretizează cu mai mare efort cunoştinţele teoretice în plan practic