MODELE GRILE LICENȚĂ PSIHOLOGIE 2022 PSIHOTERAPIA COGNITIV-COMPORTAMENTALA
 1. Psihoterapia cognitiv-comportamentală apelează la sfera:
  a. emoțională
  b. volitivă
  c. energetică
  d. logică
 2. Fondatorul psihoterapiei raționale este:
  a. Dubois
  b. Freud
  c. Rogers
  d. Luban-Plozza
 3. Care dintre următoarele tehnici terapeutice nu face parte din categoria psihoterapiilor cognitivcomportamentale:
  a. terapiile de scurtă durată (TCC)
  b. tehnica desensibilizării
  c. terapiile strategice
  d. terapiile sugestive
 4. Obiectivul principal al cărei metode psihoterapeutice este obținerea unei mai mari adecvări față de
  normele sociale, ale familiei și comunității, a unei mai bune adaptări la problemele vieții, îmbunătățirea
  relațiilor cu cei de aceeași vârstă. În acest sens, una din metodele psihoterapeutice de mai jos,
  reprezintă o orientare către mediu, influența sa fiind considerată drept fundamentală.
  a. cognitivă
  b. analiza tranzacțională
  c. comportamentală
  d. experiențială
 5. Din care grup de metode psihoterapeutice face parte tehnica desensibilizării:
  a. raționale
  b. directive
  c. comportamentale forțate
  d. psihanaliza
 6. Valoarea unei ascultări de calitate în psihoterapie presupune începerea cu următoarea componentă:
  a. evitarea sau reducerea la minimum a surselor de interferență și a mesajelor de descurajare
  b. menținerea cursului corect
  c. intrarea în cadrul intern de referință a clientului
  d. deschiderea discuției
 7. Forma superioară a ascultării, acțiunea de a percepe sunetul sau ascultarea cu un scop, se numește:
  a. ascultare activă
  b. ascultare flotantă
  c. ascultare pasivă
  d. ascultare participativă
 8. Selectați cazul unei ascultări de calitate:
  a. compararea
  b. ghicirea scopurilor ascunse
  c. blamarea sau judecata
  d. petrecerea timpului mai mult ascultând decât vorbind
  2 din 3
 9. Care din următoarele caracteristici nu fac parte dintr-o ascultare de calitate:
  a. identificarea
  b. formularea întrebărilor cu final deschis
  c. permisiunea celeilalte persoane să termine ceea ce are de spus, înainte de a răspunde
  d. concentrarea asupra a ceea ce se spune și nu pe un anumit răspuns adresat vorbitorului
 10. Care dintre elementele ascultării în psihoterapie prezintă natură obstrucțională în desfășurarea
  adecvată a comunicării:
  a. contactul vizual
  b. stereotipurile
  c. deschiderea fizică
  d. mișcările corpului
 11. Din cele de mai jos, care ar fi modalitatea evitării blocajelor în comunicarea cu clientul pe timpul
  unei ședințe psihoterapeutice:
  a. retragerea în poziția de apărare a clientului
  b. poziția dominantă a psihologului
  c. poziția de investigator a psihologului
  d. poziția evitării dezacordului de către psiholog
 12. Eficacitatea unei ascultări de calitate poate fi perturbată de:
  a. poziția activă a clientului
  b. participarea directă a clientului în actul conștientizării gândirii neraționale și a restructurării cogniției
  c. plasarea psihologului în poziție de expert cu prescripția soluțiilor existențiale
  d. generarea de către psiholog a contextului plasării clientului în poziție de colaborator
 13. Indicii emoțiilor neexprimate sau reprimate ale clientului în timpul ședinței psihoterapeutice nu pot
  fi cenzurate în:
  a. volumul vocii (dur sau dulce)
  b. accentul (monoton, plângăreț, șters, empatic)
  c. ritmul vorbirii (precipitat, lent, sincopat)
  d. personalizarea și interpretarea informației expuse
 14. Ideea de „Bariere în comunicare” a fost promovată de către:
  a. Ion Haines
  b. Nelson Jones
  c. J. Barcley
  d. A. Maslow
 15. Blocajele în comunicare generate de către psiholog țin de:
  a. dimensiunea ascultării empatice de către psiholog și a răspunsului empatic
  b. stilul relaxant, dar participativ al psihologului, cu întreruperi rare
  c. contactul vizual și prezența autentică, spirituală și emoțională, a psihologului
  d. intervențiile dese prin sfătuire
 16. Cine sunt autorii autoreglării adaptative în psihoterapie?
  a. Mirovschi și Lebedinschi
  b. Schultz și Jacobson
  c. Mirovschi și Schultz
  d. Jacobson și Lebedinschi
  3 din 3
 17. Care metodă psihoterapeutică este folosită într-o legătură genetică cu hipnoza și folosită mai rar ca
  un procedeu de inducție în desensibilizare ?
  a. rațională
  b. antrenamentul autogen
  c. comportamentală
  d. cognitivă
 18. Tehnicile de relaxare nu presupun:
  a. deconectarea generală a individului de la activitatea sa cotidiană
  b. metoda psihoterapeutică de reglare a stărilor psihice
  c. somn hypnotic
  d. autoreglare concentrativă
 19. Intrarea în antrenamentul autogen nu presupune:
  a. convorbire introductivă
  b. modificări ale tonusului muscular
  c. relaxarea vaselor de sânge
  d. rezolvarea stărilor de natură psihiatrică
 20. Antrenamentul autogen este un procedeu de:
  a. inducție a conștiinței dirijate
  b. vindecare
  c. desensibilizare
  d. educarea voinței