MODEL GRILE LICENȚĂ PSIHOLOGIE 2022 PSIHOLOGIE ORGANIZAȚIONALĂ ȘI MANAGERIALĂ
 1. Organizațiile formalizează comportamentul pentru a-i reduce variabilitatea, în ultimă
  instanță pentru a-l prezice și pentru a coordona activitățile, pentru a asigura o coerență de
  mecanism care duce la producție eficientă. Structura extrem de formalizată este în primul
  rând una:
  a. ordonată
  b. descentralizată
  c. profesională
  d. simplă
 2. Conform teoriei așteptărilor, dacă salariul poate satisface o varietate de nevoi, atunci el
  are o valență mare și ar trebui să fie un motivator bun în măsura în care este legat de:
  a. natura postului
  b. performanță
  c. timpul lucrat
  d. de nivelul studiilor absolvite
 3. Comportamentul organizațional se referă la:
  a. oameni în organizații
  b. natură
  c. succesul/insuccesul firmei
  d. toate variantele
 4. Care dintre variantele de mai jos nu este relevantă (nu are vreo legătură) cu prezicerea
  comportamentului organizațional?
  a. fundamentarea științifică
  b. competiția dintre organizații
  c. explicarea evenimentelor din organizații
  d. observarea constantă a comportamentului
 5. Dificultatea explicării comportamentului organizațional constă în faptul că un
  comportament particular poate avea mai multe cauze. Care din următoarele cauze pot
  determina o demisie?
  a. nemulțumirea față de cuantumul retribuției
  b. aplicarea unui tratament discriminatoriu
  c. imposibilitatea găsirii unei soluții la o criză organizațională
  d. oricare dintre variante, fiecare în parte sau în diverse combinații
 6. În care dintre următoarele situații (factori implicați în comunicarea defectuoasă dintre
  șef și subordonat) există șovăieli în a comunica veștile proaste?
  a. solicitări conflictuale ale rolului
  b. efectul de cocoloșire
  c. efectul statutului funcției
  d. timpul
  2 din 4
 7. În viziunea lui Henry Mintzberg, organizațiile conțin mai multe părți distincte. Care
  din perechile de numere-litere este corectă?
 8. Nivelul operativ A. Managementul superior
 9. Conducerea strategică B. Oamenii care oferă idei
 10. Structura tehnocrată C. Oamenii care oferă servicii
 11. Personalul auxiliar D. Oamenii care fac munca
  a. 1-D
  b. 2-B
  c. 3- C
  d. 4 – A
 12. Fiecare din cele 5 configurații tipice organizațiilor, stabilite de Henry Mintzberg, are o
  parte-cheie și un mecanism de coordonare. Cărei configurații îi corespunde nucleul
  operativ și standardizarea calificărilor?
  a. forma descentralizată
  b. adhocrația
  c. birocrația profesională
  d. birocrația de tip mecanism
 13. Ce teorie susține următoarele afirmații?
 • În ciuda înțelepciunii tradițiilor, experiența schimbării în viață e firească, la fel
  ca munca, jocul sau odihna.
 • Acceptarea schimbării depinde de calitatea liderilor care conduc schimbarea, de
  răsplata asociată schimbării și de urmările negative care ar apărea dacă schimbarea nu sar produce.
 • Capacitatea de a-i conduce pe oameni spre o nouă situație e larg răspândită între
  liderii din rândul populației.
 • Capacitatea de învățare a unei familii medii e mai mult decât suficientă pentru
  modernizare.
  a. Teoria X
  b. Teoria Y
  c. Teoria T
  d. Teoria T+
 1. O teorie privind motivația în muncă este cea a lui Frederick Herzberg bazată pe
  dihotomia motivație-igienă. Care din elementele de mai jos, în viziunea lui F. Herzberg
  îi face pe oameni să acționeze?
  a. contextul de muncă
  b. salariul
  c. administrarea
  d. conținutul muncii
  11.Care sunt teoriile explicative ale comportamentului prosocial?
  a. teoriile sociologie
  b. teoriile psihologice
  c. teoriile biologice
  d. toate variantele
  3 din 4
 2. Care dintre stilurile de conducere enunțate mai jos este considerat a fi autoritar?
  a. Stilul administrativ
  b. Stilul stimulativ
  c. Stilul pasiv
  d. Stilul ferm
 3. Cărui tip de management organizațional îi este asociată metafora „organism viu”
  datorită principiilor instabilității și entropiei?
  a. managementul intercultural
  b. managementul valorilor
  c. managementul haos
  d. managementul fără frontiere
 4. Care tip de management, dintre cele menționate mai jos, este o combinație între un
  număr diferit de stiluri și comunicarea „face-to-face”?
  a. managementul inutitiv
  b. managementul participativ
  c. managementul multiplicator
  d. automanagementul
 5. Aplicând procedura celor 7S, C.M. Watson prezintă criteriile după care se orientează
  liderii și managerii. Care criteriu, dintre cele menționate mai jos, este specific liderului?
  a. strategie
  b.structură
  c. sistem
  d.stil
 6. Care dintre disfuncționalitățile în leadership se caracterizează prin repetarea trăirii
  unei relații în context nou?
  a. complexul Monte Cristo
  b. narcisismul
  c. transferul
  d. comportamentul maniacal
 7. În care dintre etapele conducerii organizației se cere cel mai mult analiza etică?
  a. diagnoza
  b. prognoza
  c. proiectarea
  d. luarea deciziei
 8. În care dintre contextele ce influențează decizia la nivel micro nu se cunoaște
  probabilitatea evoluției unor procese?
  a. contextul de risc
  b. contextul de incertitudine
  c. contextul de confruntare
  d. contextul de certitudine
 9. Care din variantele de mai jos nu face parte din dimensiunea psihologică a
  managementului clasei de elevi?
  a. capacitatea de muncă măsurabilă
  b. capacitatea funcțională
  c. fundamentarea informațională
  d. capacitatea de muncă disponibilă
  4 din 4
 10. Concepția lui Max Weber despre leadership prezintă liderul ca o sursă de influență
  asupra celorlalți, dar introduce o distincție între trăsăturile de personalitate și contextul
  în care acesta acționează. În ce concept sunt reunite trasăturile de personalitate ale
  liderului identificate de M. Weber?
  a. autoritate
  b. carismă
  c. tradiție
  d. ideal-tip