MANAGEMENTUL MUNCII
  1. Ergonomia şi organizarea ergonomică a muncii;
  2. Timpul în procesul producţiei şi al muncii;
  3. Energia organismului uman, munca şi oboseala;
  4. Mediul ambiant al muncii;
  5. Studiul ergonomic al metodelor;
  6. Locul de muncă ergonomic;
  7. Analiza organizării muncii;
  8. Măsurarea şi studierea timpului de muncă;
  9. Normativele de muncă;
  10. Normele de muncă.