lucrare licenta 2022 MICROECONOMIE ŞI MACROECONOMIE
 1. MICROECONOMIE ŞI MACROECONOMIE
 2. Legile economice şi activitatea economică. Economia formă a acţiunii umane.
 3. Comportamentul consumatorului. Caracterizarea generală a economiei de piaţă.
 4. Proprietatea asupra bunurilor. Cererea şi oferta.
 5. Factorii de producţie şi productivitatea. Preţ şi concurenţă.
 6. Costurile de producţie. Banii.
 7. Piaţa muncii şi salariul. Profitul.
 8. Dobânda. Renta.
 9. Piaţa financiară. Piaţa valutară.
  9.Elemente de macroeconomie. Echilibrul economic. Creşterea economică şi dezvoltarea
  economică. Fluctuaţiile activităţii economice.
 10. Şomajul. Inflaţia.