lucrare diploma

Senzor mobil de monitorizare a mediului cu tehnologie LoraWAN
Lucrarea are ca scop proiectarea si implementarea unei aplicatii care pe baza informatiilor de la niste senzori meteo (sau din baze
de date) afiseaza grafic istoricul si prognoza meteorologica. Aplicatia dezvoltata in mediul de programare IDE Ecplise, include o
parte de backend scisa in limbajul Java si o parte de frontend scrisa in limbajul Java Script. Aplicatia va include atat partea de
afisare cat si algoritmii si metodele de analiza si a prognoza meteo pentru o perioada de timp ajustabila. Analiza se va face pe
baza unor informatii referitoare la temperaturi, pozitia norilor, umiditate, viteza vantului, directia acestuia etc pentru anumite
coordonate geografice. Aplicatia va avea si o baza de date in care voi tine informatiile primite de la senzori.
PC, SDA, TPI, PDS
Seră inteligentă cu monitorizare video
Proiectul are ca scop crearea unui sistem ce se întreține singur, menținând factorii ce influențează dezvoltarea plantelor într-o
gama de parametri normali, pe care îi va transmite utilizatorului pe adresa de e-mail dar și ca video, accesibil oriunde. Sistemul va
avea montată o camera prin care se vor transmite imagini cu planta și cu ajutorul căreia se va monitoriza cât a crescut aceasta,
prin analiza dimensiunilor acesteia. Sistemul se bazează pe Raspberry Pi și va măsura temperatura, umiditatea solului și
cantitatea de lumina. Condițiile vor fi menținute acționand o pompă de curent continuu și separat o bară de LED-uri, pentru
cantitățile necesare de lumina și apă. O camera va fi montată pentru transmisiune video, calcularea dimensiunilor plantei pe baza
imaginilor captate și observarea creșterii. Se vor verifica parametrii la un interval de timp constant iar transmisiunea video va fi
accesibilă utilizatorului oricând. Plantele vor fi iluminate și udate când este necesar, fără a fi nevoie de intervenția utilizatorului.
Acesta va primi e-mail-uri unde va fi notificat de starea plantelor și de condițiile de mediu. Dimensiunile plantelor vor fi măsurate
Microcontrolere, Senzori şi circuite de condiţionare a semnalelor, Proiect 2
Sistem automat de monitorizare a rafturilor cu produse în supermarket
Contribuția originală a lucrării va consta în dezvoltarea de algoritmide învățare automată bazați pe rețele neuronale adânci
capabili să identifice și să recunoască obiecte. Aplicația vizată este un sistem de monitorizare automată a unui raft de
supermarket, ce presupune detecția numărului de obiecte de pe raft pentru a determina dacă sunt pe cale să se epuizeze și este
necesară aprovizionarea acestora. Cercetarea aferentă va include: sinteză bibliografică a realizărilor actuale din domeniu,
contribuții teoretice la nivel de algoritmi, simularea acestora și validarea experimentală în medii precum Python, concluzionarea
rezultatelor obținute și a contribuției originale cât și enunțarea perspectivelor ulterioare de cercetare.
Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date și Algoritmi, Programare Obiect Orientată
Sistem automat de predicție a stării de oboseală a șoferului
Contribuția originală a lucrării va consta în dezvoltarea unui sistem integrat pe o platfromă mobilă care pe baza analizei automate
a imaginilor cu algoritmi de învățare automată (rețele neuronale adânci) permite detectarea stării de oboseală a șoferului. Acest
sistem va putea fi integrat în orice vehicul prin instalarea lui pe terminalul mobil al șoferului. Cercetarea aferentă va include:
sinteză bibliografică a realizărilor actuale din domeniu, contribuții teoretice la nivel de algoritmi, simularea acestora și validarea
experimentală în medii precum Matlab și Python, concluzionarea rezultatelor obținute și a contribuției originale cât și enunțarea
Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date și Algoritmi, Programare Obiect Orientată
Sistem automat de transcriere a scrisului de mână pentru limba română
Contribuția originală a lucrării va consta în dezvoltarea de algoritmi de învățare automată ce permit recunoașterea automată a
literelor scrise de mână în limba română. Aceștia presupun: (i) detectarea și localizarea scrisului de mână într-o imagine; (ii)
separarea scrisului în litere și recunoașterea acestora; (iii) asamblarea textului rezultat. Aplicația vizată este reprezentată de
sistemele OCR pentru scris de mână. Cercetarea aferentă va include: sinteză bibliografică a realizărilor actuale din domeniu,
contribuții teoretice la nivel de algoritmi, simularea acestora și validarea experimentală în medii precum Python, concluzionarea
rezultatelor obținute și a contribuției originale, cât și enunțarea perspectivelor ulterioare de cercetare.
Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date și Algoritmi, Programare Obiect Orientată
Sistem de acces si pontaj pentru o incinta
Proiectul va consta in proiectarea si dezvoltarea unui sistem de acces securizat intr-o incinta. Sistemul de acces va fi implementat
pe o platforma Rabbit RCM3700, conectata la retea, folosind protocolul UDP. Acces va fi realizat cu ajutorul cartelelor RFID,
folosite pentru identificarea utilizatorilor. Accesul in incinta este gestionat de un server pe care va rula o baza de date unde se
pot permite/revoca drepturile de acces in incinta, precum si incercarile de acces neautorizat. Sistemul va include si o aplicatie de
pontaj pentru a monitoriza programul de lucru, orele lucrate si alti parametri necesari bunei functionari a unitatii. Implementarea
software va fi realizata pe microcontroller folosind Dynamic C, iar baza de date va fi relationala, iar aplicatiile de acces si de
pontaj vor fi implementate folosind tehnologii .NET. Contributia studentului va consta in proiectarea si realizarea aplicatiei,
interconectarea componentelor (microcontroller, cititor RFID etc.), proiectarea retelei si a bazei de date relationale, precum si a
Microcontrollere, Arhitectura Microprocesoarelor, Programarea Calculatoarelor
Sistem de achiziție de date de la distanță în LabVIEW
Obiectivul proiectului este dezvoltarea unei interefețe de achiziție de date în LabView. Lucrarea va fi compusă dintr-o parte
software și o parte hardware, pe care o vom folosi să testăm software-ul de achiziție. Partea software va fi alcătuită dintr-un
program dezvoltat în LabVIEW care va îndeplini următoarele funcții: -ascultarea continuă a unui port TCP/IP specific în vederea
stabilirii unei conexiuni cu placa de dezvoltare -citirea datelor primite prin portul respectiv -interpretarea, afișarea si stocarea
acestora într-o bază de date Stocarea de date se va face într-o bază de date locală ce se află pe computerul ce rulează programul
și va fi dezvoltată în MySQL. Aceasta va fi actualizată constant, salvându-se datele după fiecare recepție de date. Partea de
hardware va consta in dezvoltarea unui nod senzor care va transmite date de la senzori prin GPRS către un IP static la interfața de
achiziție de date. Aceasta va fi alcătuită dintr-o placă de dezvoltare cu microcontroler, senzori si modul de comunicare cu GPRS.
Sisteme electronice programabile, Baze de date, Practică, Proiect 2.
SISTEM DE ADMINISTRARE A UNUI ORAR INTERACTIV
Proiectarea unei platforme ce prelucrează informații și facilitează accesul la aspectele organizatorice ale activității universitare
prin încadrarea anunțurilor și materialelor didactice (note de curs, fișe și platforme de laborator) în aplicația de orar personalizat.
Accesul la conținut se face în funcție de clasa utilizatorului (profesor, student, administrator), folosind autentificare securizată
prin nume și parolă. Parola va fi stocată criptat folosind un algoritm de criptare din clasa SHA. Baza de date existentă (de tip
document) stochează informațiile esențiale identificării apartenenței unui elev la o serie de cursuri (ce prezintă materiale
didactice specifice) și asocierii de activități didactice profesorilor, ce pot comunica conținut și detalii organizatorice elevilor.
Implementarea generală a aplicației se desfășoară în Windows. În vederea obținerii elementelor grafice reactive (componenta
front-end) și a comunicării browser-ului cu bazele de date (componenta back-end) este folosit un singur limbaj de programare
web. Accesibilitatea este oferită prin intermediul aplicațiilor uzuale de tip navigator internet. Se efectuează testarea
Tehnologii de programare în Internet, Proiectarea bazelor de date, Programarea Calculatoarelor
Sistem de analiză a interacției om-obiect
Contribuția originală principală va consta în dezvoltarea de tehnici de analiză și prelucrare a informației de supraveghere video
cât și de învățare asistată de calculator cu obiectivul de a realiza un sistem automat de analiză a comportamentului uman. Sunt
vizate tehnici ce permit detectarea interacției dintre o persoană și un autovehicul. Informația este prelucrată în secvențe video
multi-sursă provenite de la camere de supraveghere de exterior. Cercetarea aferentă va include: sinteza bibliografică a
realizărilor actuale din domeniu, contribuții teoretice la nivel de algoritmi, simularea acestora și validarea experimentală pe date
reale și folosind o platformă de tip Raspberry Pi (implementarea practică se va realiza folosind medii de dezvoltare precum
Matlab, Visual,C++, Python), concluzionarea rezultatelor obținute și a contribuției originale cât și enunțarea perspectivelor
Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date și Algoritmi, Programare Obiect Orientată, Imagistică
Sistem de asistare a parcării unui autovehicul cu semnale sonore și luminoase, configurabil din interfață web
Acest sistem are ca scop primar asistarea conducătorului autovehiculului în vederea parcării prin implementarea și configurarea
unui senzor de parcare inteligent. Pentru aceasta, se va folosi o placă de dezvoltare WeMos D1 Mini ce ne pune la dispoziție un
microcontroller ESP8266. Pentru definirea sistemului de asistare, se vor conecta componente adiacente pentru a oferi o
experiență cât mai bună în folosirea sa: senzor de distanță, display, leduri, buzzer, etc. Prin interfața web, conducătorul va putea
configura distanța de la care sistemul trimite avertizări atât sonore cât și vizuale. Vom creea interfața cu ajutorul modulului WiFi
al plăcii de dezvoltare, aceasta fiind și contribuția software. Prin acest sistem, vom putea oferi conducătorului o soluție sigură și
Arhitectura Microprocesoarelor, Microcontrolere, Proiect 2, Programare obiect-orientată
Sistem de autentificare bazat pe particularitățile scrisului de mână
Contribuția originală a lucrării va consta în dezvoltarea de algoritmi de învățare automată bazați pe rețele neuronale adânci ce
permit recunoașterea automată a scrisului de mână a unei persoane. Sistemul va fi antrenat pentru recunoașterea unui set
predefinit de persoane cu exemple de imagini ale scrisului de mână. Sistemul va învăța particularitățile spațiale ale acestora.
Aplicația vizată este un sistem de autentificare pe baza scrisului cât și un sistem de autentificare a unui pasaj de text. Cercetarea
aferentă va include: sinteză bibliografică a realizărilor actuale din domeniu, contribuții teoretice la nivel de algoritmi, simularea
acestora și validarea experimentală în medii precum Python, concluzionarea rezultatelor obținute și a contribuției originale cât și
Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date și Algoritmi, Programare Obiect Orientată
Sistem de autentificare facială bazat pe camere web
Contribuția originală a lucrării va consta în dezvoltarea de algoritmi de învățare automată bazați pe rețele neuronale adânci ce
permit recunoașterea facială a unei persoane. Aplicația vizată este un sistem de autentificare pe un sistem PC folosind camera
web integrată. Utilizatorul astfel nu mai are nevoie de un sistem de parole sau amprentă fizică pentru autentificare. Cercetarea
aferentă va include: sinteză bibliografică a realizărilor actuale din domeniu, contribuții teoretice la nivel de algoritmi, simularea
acestora și validarea experimentală în medii precum Python, concluzionarea rezultatelor obținute și a contribuției originale cât și
Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date și Algoritmi, Programare Obiect Orientată
Sistem de clasificare a semnalelor EEG folosind rețele neurale adânci
Scopul acestei teze este clasificarea semnalelor de tip EEG de la un subiect folosind rețele neurale adânci. Semnalele vor fi
captate cu ajutorul unei cășți cu electrozi (Neuroscan). Pentru acest proiect se vor analiza semnalele obținute de la 10 senzori
plasați în zona lobului occipital. Baza de date va conține semnale achiziţionate în timp ce subiectul privește un anumit stimul. Vor
exista 2 stimuli care sunt prezentaţi simultan pe un ecran, iar subiectul va fi instruit căruia să îi acorde atenție (mai precis, pe un
ecran negru vor fi 2 dreptunghiuri colorate diferit care pâlpâie simultan cu frecvenţe diferite). Obiectivele principale ale acestei
lucrări includ: • realizarea unei paradigme experimentale – datorită naturii semnalului generat în aceste condiții este important să
am o rezoluţie de 1 ms pentru stimuli • achiziția unei baze de date – datele vor fi achiziționate în mai multe sesiuni pentru a evita
obosirea subiectului. • preprocesarea semnalului – se vor utiliza diverse tehnici matematice de extragere a trăsăturilor •
dezvoltarea și testarea a diverse arhitecturi de reţele neurale pentru a obţine o acurateţe de clasificare cât mai bună.
Electronică şi informatică medicală, Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor, Imagistică me
Sistem de clasificare a stărilor psihofiziologice.
Lucrarea constă în proiectarea și implementarea unui sistem de achiziție a semnalelor EDA utilizând microcontrollerul ESP8266.
După achiziție, semnalele vor fi transmise wireless unui dispozitiv mobil cu sistem de operare Android pentru a fi prelucrate și
analizate. În final, sistemul va clasifica starea psihofiziologică a utilizatorului prin intermediul unei rețele neuronale. Contribuția
studentului constă în: – Realizarea hardware a unui sistem de achiziție a semnalelor EDA utilizând microcontrollerul ESP8266 –
Implementarea unui protocol de transmisiune wireless între sistemul de achiziție bazat pe ESP8266 și dispozitivul mobil cu sistem
de operare Android. – Implementarea unui algoritm de clasificare a stării psihofiziologice având următoarele etape de prelucrare:
preprocesare/filtrare, extragere de trăsături, clasificator neural. – Dezvoltarea și implementarea unei aplicații Android în JAVA
POO, AMP, Microcontrolere, PPA
Sistem de control al stațiilor de încărcare a mașinilor electrice folosind OCPP
Se va implementa protocolul OCPP 1.6J folosind C/C++ cât si C# pentru interfața de configurare a protocolului. Acesta va fi
integrat într-o platforma deja existentă de abstractizare a datelor. Integrând acest protocol în platforma de abstractizare se
urmărește controlul de la distanță a stațiilor de încărcare a mașinilor electrice de către operatorul de distribuție folosind totodată
translația de protocoale dintre IEC60870-5-104 si OCPP. Principala funcție a protocolului este realizarea comunicării dintre
sistemul central și punctul de încărcare, astfel încât starea și parametrii corespunzători ai fiecărei tranzacții ale punctului de
Programarea calculatoarelor(PC), Structuri de date şi algoritmi(SDA), Programare obiect – orientată
Sistem de control vocal pentru jocuri educative
Scopul principal al proiectului îl reprezintă implementarea unui sistem de control vocal pentru jocuri educative. Se vor proiecta și
implementa algoritmi pentru: -> extragere de trăsături pentru: putere în spectograma, benzi spectrale, coeficienți mel cepstrali ->
algoritm de clasificare: – K means – rețea neuronală Kohonen Implementările se vor face folosind limbajul Python. Analiza
SDA, SS, RFIA, IOM
Sistem de generare automată de date financiare folosind rețele GAN
Contribuția originală a lucrării va consta în dezvoltarea de algoritmi de rețele neuronale de tip generativ (GAN) pentru a genera
automat date financiare artificiale cât mai apropiate de cele reale, de exemplu cu aceleași momente statistice și corelație.
Sistemul se antrenează cu un set redus de date reale și generează apoi un număr nelimitat de date ce pot fi asimilate a fi reale.
Aplicația este dezvoltarea de seturi de antrenare nelimitate pentru aplicații de predicție financiară unde datele sunt confidențiale
și astfel nu pot fi folosite la antrenarea sistemelor. Cercetarea aferentă va include: sinteză bibliografică a realizărilor actuale din
domeniu, contribuții teoretice la nivel de algoritmi, simularea acestora și validarea experimentală în medii precum Matlab și
Visual C++, concluzionarea rezultatelor obținute și a contribuției originale cât și enunțarea perspectivelor ulterioare de cercetare.
Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date și Algoritmi, Programare Obiect Orientată
Sistem de identificare a persoanei pe baza amprentei vocale
Lucrarea dezvoltă și implementează algoritmi pentru identificarea persoanei pe baza amprentei vocale. Se vor proiecta și
implementa: →algoritmi pentru extragerea de trăsături pentru: spectogramă și coeficienți cepstrali →algoritmi de clasificare: KNN(K Nearest Neighbors), RBF(Radial Basis Function Network) Implementările se vor face folosind limbajul Python. Se va face
SDA, POO, PDS, RFIA
Sistem de identificare a unei persoane in baze de supraveghere video
Contribuţia originală va consta în dezvoltarea de tehnici de analiză și prelucrare a conţinutului video și de învăţare asistată de
calculator. Sistemul dezvoltat va fi capabil ca pe baza unei imagini să identifice persoana în cauză într-o colecţie de date video.
Acesta presupune dezvoltarea de algoritmi de descriere automată a caracteristicilor unei persoane și potrivirea acestora cu
informaţiile din bază. Informaţiile prelucrate constau în înregistrari video provenite de la camere video de exterior și interior.
Cercetarea aferentă va include: sinteza bibliografică a realizărilor actuale din domeniu, contribuţii teoretice la nivel de algoritmi,
simularea acestora și validarea experimentală pe date reale, concluzionarea rezultatelor obţinute și a contribuţiei originale cât și
Programare orientată obiect, Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiei
Sistem de localizare bazat pe recunoașterea locațiilor din imagini
Contribuția originală a lucrării va consta în dezvoltarea de algoritmi de învățare automată bazați pe rețele neuronale adânci
pentru platforme mobile ce sunt capabili să recunoască o locație dintr-o listă de locații predefinite. Sistemul va învăța să clasifice
imagini diferite și să le asocieze unor imagini cu anumite locații cunoscute. Aplicația vizată este un sistem pentru un terminal
mobil ce permite utilizatorului să fotografieze un obiectiv și apoi să primeasca automat informații suplimentare relativ la acesta,
inclusiv unde se află (coordonatele GPS). Cercetarea aferentă va include: sinteză bibliografică a realizărilor actuale din domeniu,
contribuții teoretice la nivel de algoritmi, simularea acestora și validarea experimentală în medii precum Python, concluzionarea
rezultatelor obținute și a contribuției originale cât și enunțarea perspectivelor ulterioare de cercetare.
Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date și Algoritmi, Programare Obiect Orientată
Sistem de management de baterii cu module master/slave
Proiectarea și realizarea unui sistem de management a unui banc de baterii format din 4 celule LiFePO4 de mare capacitate (3.2V,
180Ah) care sunt conectate în serie. Acesta are rolul de a monitoriza starea de încărcare a celulelor și de a le echilibra / balansa
dacă o celulă este mai încărcată sau descărcată. Sistemul va conține un singur modul master și câte un modul slave pentru fiecare
celulă. Valorile parametrilor măsurați de fiecare modul slave (tensiune, temperatură) vor fi transmise modulului master printr-o
magistrală de comunicație serială diferențială (CAN) comună pentru toate modulele. Modulul master va decide care celule vor fi
balansate și va transmite comenzile către modulele slave. De asemenea, modulul master va transmite toate informațiile către un
computer prin USB sau către un alt afișaj LCD cu interfața CAN. Un modul slave va conține un microcontroller, un convertor stepup pentru alimentare, un circuit de balansare cu tranzistoare MOSFET și rezistențe de putere, un circuit de măsurare a tensiunii și
temperaturii celulei și un circuit de comunicație CAN. Modulul master va conține un microcontroler, un convertor step-down
pentru alimentare,circuite de comunicație CAN/USB. Se va dezvolta câte un PCB pentru fiecare modul în parte. Se vor
IRPSE,MC,IEM,METc,CEF
Sistem de monitorizare a eterogenității valorilor parametrilor de mediu dintr-un câmp agricol
Obiectivul proiectului constă în realizarea unui nod senzor ce va măsura parametrii mediului (temperatură, umiditate, intensitate
luminoasă) și va plota aceste date in timp real pe o hartă într-o aplicație web, în funcție de coordonatele GPS înregistrate, pentru
a se putea verifica eterogenitatea valorilor mediului cât și diferențele apărute la momente de timp diferite pentru aceeași locație.
Pentru aceasta se va folosi o placă de dezvoltare Waspmote (de la Libelium), programata cu limbajul C, la care se va conecta un
modul GPS, un modul GSM și, de asemenea, senzorii necesari pentru achiziția de date. Aceste date vor fi trimise unui server web
cu ajutorul unui modul GPRS (General Packet Radio Service). Proiectul va cuprinde și o parte software prin implementarea unei
aplicații web. Pentru a face posibilă comunicarea între placa de dezvoltare și aplicația web se va folosi protocolul HTTP. O
arhitectură de tip REST (Representational State Transfer) va sta la baza serviciului web. Serverul Web, care va comunica cu placa
de dezvoltare va fi configurat folosind un runtime environment Node.js, iar instalarea modulelor se va face cu ajutorul
managerului de pachete node (npm). Pentru partea experimentală, proiectul va fi atașat unei drone ce va înregistra valorile
SCCS, SEP, MC, POO
Sistem de monitorizare a mediului de altoire a pomilor
Obiectivul proiectului este realizarea unei rețele de senzori wireless care va monitoriza parametrii critici în procesul de altoire a
pomilor. Sistemul va conține mai multe noduri senzor care vor preleva temperatura și umiditatea la punctul de altoire din
interiorul unor lăzi cu rumeguș, temperatura și umiditatea aerului la suprafața rumegușului din lăzi, pe care le vor transmite apoi
către o stație de bază care va stoca datele, le va afișa și va lansa alarme în cazul în care parametrii măsurați nu sunt optimi pentru
procesul de altoire. Stația de bază va conține o placă de dezvoltare cu microcontroler prin intermediul căruia vor fi procesate
datele provenite de la noduri, un ecran pentru afișarea graficelor evoluției parametrilor, un senzor de temperatură și umiditate a
camerei de altoire și un card de memorie pentru stocarea datelor. Nodurilor vor conține o placă de dezvoltare cu microcontroler
si transmițător integrate pe același PCB și două seturi de senzori de temperatură și umiditate împachetate corespunzător
condițiilor de prelevare. Aplicațiile acestui proiect vizează domeniul agriculturii și oferă numeroase avantaje precum creșterea
ratei de succes în procesul de altoire și îmbunătățirea productivității prin diminuarea pierderilor care pot să apară din cauza
Microcontrolere, Senzori și circuite de condiționare a semnalelor, Programarea calculatoarelor
Sistem de monitorizare a parametrilor vitali
Tema lucrării de licență constă în proiectarea și realizarea unui sistem medical pentru monitorizarea parametrilor vitali. Sistemul
este destinat tuturor categoriilor de persoane, indiferent de vârstă, în special acelora care prezintă afecțiuni cardiace și
pulmonare. Principalul avantaj este monitorizarea pacientului direct de la domiciliul acestuia. Aparatul realizat practic transmite
în timp real electrocardiagrama, pulsul și volumul cantității de oxigen din sânge (SpO2). Pentru a monitoriza și a putea transmite
informațiile referitoare la pacient, se va crea o aplicație mobilă, dezvoltată în limbajul specific mediului de dezvoltare integrat
Android Studio, care va afișa datele în timp real. Aplicația va putea fi utilizată pe orice telefon inteligent ce prezintă sistemul de
operare Android și care are o conexiune Bluetooth. Pentru realizarea proiectului din punct de vedere hardware, se va utiliza o
placă de dezvoltare Raspberry Pi, la care se va conecta un senzor de oxigenare folosit pentru a achiziționa valoarea SpO2 și
numărul bătăilor pe minut (BPM), un modul ECG care înregistrează unda ECG și un modul Bluetooth pentru a transmite datele la
telefonul mobil. Pentru alimentarea circuitului, se va folosi o baterie externă de 9V deoarece sistemul propus este portabil, fiind
realizat sub forma unei brățări electronice montată la încheietura mâinii pacientului. Sistemul oferă multe avantaje precum:
dimensiuni reduse, utilizarea a doar doi senzori pentru achiziția parametrilor, necesitatea unui minim de cunoștințe medicale de
MC, Proiect2, Electronică și informatică medicală , Procesoare electronice de putere
Sistem de monitorizare si control a unei pompe pentru irigatii
Proiectul va consta in proiectarea si implementarea unui sistem de monitorizare si control a unei pompe de apa pentru irigatii. Se
va proiecta si implementa un traductor de tensiune si curent pentru monitorizarea tensiunii, curentuluii, puterii active si reactive
si a energiei eletrice consumate. In plus, se vor monitoriza nivelul de vibratii, temperatura si debitul pompei, cu posibilitatea
reglarii automate a debitului si a temperaturii. Datele monitorizate vor putea fi vizualizate prin intermediul unei interfete
proiectate si dezvoltate de student, ce va permite si trimiterea comenzilor de la distanta catre pompa sau catre sistemul de
monitorizare a temperaturii. Contributia studentului va consta in proiectarea si implementarea sistemului, proiectarea si
realizarea senzorului de tensiune si curent, integrarea senzorilor de temperatura, debit si vibratii, precum si dezvoltarea interfetei
Senzori si circuite de conditionare a semnalelor, Control Automat in Electronica si Telecomunicatii,
Sistem de monitorizare și control al unei platforme mobile aeriene (avion)
Proiectul are ca scop realizarea unui sistem prin care se poate asigura monitorizarea și controlul de la distanță al unei platforme
aeriene. Platforma va avea și posibilitatea survolării continue a unei încăperi închise sau evitarea obstacolelor pe baza semnalelor
primite de la senzorii din dotare. Sistemul electronic este alcătuit din următoarele componente: – modul decolare și control al
platformei ce va fi dotat cu motoare de curent continuu, fiecare dintre acestea acționând câte o elice, servomotoare pentru
controlul eleroanelor în timpul zborului, senzori cu ultrasunete pentru evitarea obstacolelor, un accelerometru cu giroscop, un
magnetometru si un modul GPS, toate folosite pentru monitorizarea poziției; – modul de recepție și transmisie de date ce va
conține o placă de dezvoltare Raspberry Pi pentru interpretarea datelor primite de la utilizator și pentru transmiterea de date
către acesta; Sistemul va fi capabil să-și estimeze poziția față de punctul de plecare cu ajutorul unui filtru Kalman si a datelor
Proiect 2, Senzori si circuite de conditionare a semnalelor, Circuite integrate analogice, DEPI
Sistem de parcare cu senzori
Proiectarea, realizarea practică şi testarea unei machete de sistem automat de ghidare pentru parcarea unui autovehicul.
Sistemul va fi compus din mai multi senzori ultrasonici de distanta, datele de la acestia vor fi colectate si interpretate de un
microcontroller ATMEL cu arhitectura pe 8 biti. Se vor stabili anumite limite ale valorilor inregistrate astfel incat la depasirea
acestora vor porni automat sistemele de avertizare luminoasa si acustica. Frecventa semnalului sonor de avertizare va fi invers
proportionala cu distanta pana la obstacolele detectate, in acelasi timp distanta va fi afisata si pe un display LCD. Alimentarea
sistemului se va face de la tensiunea de 12Vcc, consumul de varf a acestuia fiind de maxim 500mA. Din tensiunea de 12V vor fi
alimentate mai multe benzi cu LED iar pentru alimentarea partii logice de control se va utiliza un regulator de tensiune ce va
furniza o amplitudine constanta de 5V. Componenta software pentru microcontroller va fi dezvoltata din resurse proprii utilizand
biblioteci disponibile pentru senzori. Partea hardware a lucrării va fi realizata pe cablaj imprimat utilizând doar componente
discrete (tranzistoare, componente active si pasive) ce vor fi asamblate si lipite manual. La realizarea fizică se vor utiliza
componente realizate in tehnologie THT, componente pasive si tranzistoare de tip SMD. Precizez că nu se vor utiliza module
comerciale și partea software va fi concepută original. La proiectarea hardware si software se va utiliza programul Eagle CAD
Dispozitive electronice, Proiect 2, Microcontrolere
Sistem de Parcare Inteligent
Proiectul va consta in implementarea unui sistem de parcare inteligent ce va monitoriza in timp real diponibilitatea locurilor de
parcare, folosind senzori si un microcontroller . Informata va fi sincronizata cu o baza de date relationala, disponibila online.
Utilizatorii sistemului vor putea accesa disponibilitatea locurilor prin intermediul unei aplicatii si vor putea rezerva in avans loc de
parcare. In urma rezervarii, aplicatia va genera un cod care va fi scanat la intrarea si iesirea din parcare, sistemul contorizand
timpul petrecut si calculand la final totalul de plata. Aplicatia va trimite catre sistemul de parcare (microcontroller) informatia
privind locul rezervat, ce va fi semnalat corespunzator. Daca rezervarea nu este onorata intr-un interval de timp specificat, locul
de parcare va fi eliberat automat. Contributia studentuli va consta in proiectarea si implementarea sistemului cu senzori, a bazei
Microcontroller, Baze de date, programarea obiect orientata
Sistem de prognoză meteo
Acest proiect propune realizarea unui sistem de prognoză meteo utilizând date meteorologice de mai multe tipuri, folosind
diferite forme de inteligență artificială, ulterior realizându-se o comparație între ele. Datele preluate dintr-un set de date
meteorologice sunt folosite ca bază a sistemului de predicție. Proiectul se adresează atât domeniului meteorologic, cât și
publicului general, putând fi utilizat pentru a primi avertizări meteo în cazul unor fenomene meteorologice ce ar putea fi
RFIA, SDA, POO
Sistem de recomandare pentru definirea unui program de antrenament personalizat
Lucrarea presupune crearea unui sistem de recomandare a activităților fizice pe care un subiect le poate executa pe parcursul
unei ședințe de antrenament (e.g. mers lejer / alert, alergare). Monitorizarea subiectului în timpul executării activităților fizice
este realizată prin măsurarea ritmului cardiac, a distanțelor parcurse, a altitudinii la care se află subiectul și a vitezei pe care
acesta o are. Sistemul va permite estimarea valorilor ulterioare ale pulsului pornind de la activitățile curente și de la
monitorizarea pulsului efectuată până la momentul curent. Activitățile recomandate vor fi selectate pe baza acestor estimări
astfel încât subiectul să atingă o stare de echilibru la finalul antrenamentului. Sistemul propus utilizează rețele neurale recurente
și rețele neurale complet conectate. Algoritmul va fi implementat în Python și va folosi bibliotecile open-source PyTorch și
TensorFlow. Sistemul va fi validat pe o bază de date publică, de referință pentru literatura de specialitate. Pentru a determina
parametrii optimi ai arhitecturilor propuse vor fi efectuate mai multe teste cu diverse valori ale acestora.
DEPI, PDS, POO
Sistem de recunoastere faciala
Proiectul de diploma consta in realizarea unui sistem de recunoastere faciala, care poate fi implementat atat cu scopul cresterii
securitatii in incinta diverselor companii, cat si pentru divertisment. Astfel, in aceasta lucrare se doreste identificarea unei
anumite persoane dintr-o baza de date cu imagini, apoi afisandu-se toate imaginile pe baza acestei cautari. Voi realiza aceasta
baza de date cu cateva exemple sugestive de imagini, astfel incat sa se observe scopul acestui proiect. De asemenea, se poate
efectua aplicarea unor filtre (verificarea daca persoana respectiva zambeste, este trista) pentru a imbunatati cautarea. In cazul
cresterii securitatii, acest sistem este implementat pe baza de date a firmei si nu va permite accesul persoanelor care nu se
Baze de date, Imagistica Medicala, Microcontrolere.
Sistem de recunoaștere și clasificare a plânsetelor nou-născuţilor folosind deep learning
O serie de studii ştiinţifice au arătat că nou-născuţii (0-3 luni) plâng diferit în funcţie de nevoile pe care le au: foame, somn,
discomfort fizic, durere, etc. Acest proiect propune realizarea unui sistem de recunoaștere și clasificare a plânsetelor nounăscuților în funție de nevoile acestora, folosind fragmente audio care provin dintr-o bază de date pre-existentă. Implementarea
acestui sistem se bazează pe tehnici moderne de machine learning (deep learning – reţele neuronale recurente, convoluţionale,
etc.) şi, eventual, utilizarea formei de undă la intrarea sistemului. După ce s-a realizat împărțirea bazei de date în loturi de
antrenare, validare și test, se va folosi programul openSMILE pentru extracția de trăsături din fișierele wav, folosind un fișier de
configurare corespunzător setului de trăsături ComParE. În urma procesului de extracție rezultă fișiere de tip CSV. Astfel se obține
o uniformizare a datelor de intrare, toate exemplele având un număr fix de parametrii, făcând posibilă antrenarea unui
clasificator de tip MLP (Multilayer Perception). Se va experimenta cu diferite configurații arhitecturale și valori pentru hiperparametri, în scopul obținerii unei performațe cât mai bune a modelului. Ulterior se vor încerca și alte abordări folosind Rețele
Neurale Convoluționale (ConvNets) și Rețele Neuronale Residuale (ResNet), eliminandus-se constrângerea impusă de o rețea de
tip MLP cu privire la dimensiunea fixă a datelor de intrare. Astfel se vor putea antrena modele folosind direct fișierele wav din
RFIA, SDA, SS, IOM
Sistem de recunoaștere si sortare a pieselor aflate pe platforma mobilă a unei linii de fabricație
Sistemul se bazează pe un program de Computer Vision scris in limbajul de programare Python, acesta rulând pe un Raspberry Pi.
Acest program preia imagini de la o camera web pe care le prelucrează si determina forma piesei aflate pe platforma mobila.
Pentru a evidenția funcțiile sistemului, voi construi o platformă mobilă care este prevazută cu un flipper cu ajutorul căruia piesele
dorite pentru a fi sortate sunt eliminate de pe bandă. Voi crea o interfață cu utilizatorul prin intermediul căreia pot fi alese 3
forme diferite pentru a fi sortate. Pentru angrenarea platformei, voi folosi motoare de curent continuu prevăzute cu un
demultiplicator de turație. Controlul acestor motoare îl voi realiza cu ajutorul unei plăci de dezvoltare cu microcontroler Arduino.
Construcția va prezenta un senzor fotoelectric cu infraroșu care transmite informații despre turația motoarelor catre Arduino,
informație pe care o voi afișa pe un ecran LCD 16×2. Pentru a îngloba componentele necesare pentru controlul motoarelor, a
flipperului, voi crea o placă cu cablaj imprimat la nivelul căreia toate ansamlele adiacente se vor conecta.
Senzori şi circuite de condiţionare a semnalelor, Microcontrolere, Tehnici CAD
Sistem de redare a mișcărilor prin intermediul unui braț robotic
Proiectul își propune realizarea unui sistem ce are la bază un braț robotic al cărui obiectiv este să reproducă, în timp real,
mișcările efectuate de brațul utilizatorului de tipul “pick and place”. Structura robotului va integra motoare stepper care vor
conferi brațului mobilitatea necesară. Achiziția datelor privind mișcarea brațului utilizatorului se va realiza prin intermediul
senzorilor de tip accelerometru/magnetometru/giroscop. Datele privind mișcarea brațului vor fi apoi convertite în semnale de
comandă pentru motoarele brațului robotic, astfel încât acesta să execute o mișcare similară cu cea a utilizatorului. Proiectul va
conține următoarele module: -Modul achiziție date și interpretare mișcare utilizator -Modul comandă și control braț robotic –
Microcontrolere, Proiect 2, Grafică 3D, Robotică, Programare orientată pe obiecte
Sistem de securitate pentru bicicleta
Crearea unui dispozitiv de urmarire a bicicletei care contine ca elemente principale o placa dedicata cu microcontroller AVR
(Arduino), un modul GPS si un modul GSM. Datele primite de la modulul GPS vor fi transmise prin SMS catre un numar si astfel
bicicleta va putea fi urmarita in timp real. Se va dezvolta si o aplicatie pe Android pentru urmarire.
Circuite electronice fundamentale, Dispozitive electronice, Microcontrolere
Sistem de securizare avansată a accesului la Internet pentru rețelele IP
a) Proiectarea, implementarea software și testarea unei platforme de securizare a accesului la Internet. b) Utilizarea integrată a
unor tehnologii de ultimă generație, precum pachetul ELK și Suricata pentru inspecția avansată a traficului IP. c) Dezvoltarea de
module software sau pachete de configurație pentru integrarea componentelor active de protecție. d) Pregătirea și aplicarea
unor scenarii de testare automată a platformei implementate.
Sisteme de Operare, Tehnici de programare în Internet, Rețele de Calculatoare, Interfețe Om Mașină.
Sistem de self-checkout pentru supermarketuri
Proiectul constă în realizarea unui dispozitiv de tip bandă rulantă pentru scanarea automată a produselor (self-checkout). Soluția
propusă constă în proiectarea și implementarea unui sistem ce permite scanarea automată a produselor cumpărate, identificarea
produselor utilizând o bază de date centralizată, verificarea și calculul automat al facturii. Clienții vor așeza produsele cu codul de
bare vizibil pentru scanare utilizând o cameră poziționată deasupra benzii. Pentru siguranță, o cameră separată va fi poziționată
la nivelul benzii pentru a detecta produsele care au fost așezate din greșeală cu codul de bare în altă poziție decât cea sugerată
anterior. În cazul în care pe ambalajul unui produs nu se găsește niciun cod de bare, se va solicita repoziționarea acestuia în așa
fel încât una din camere să îl poată scana. Produsele scanate vor fi afișate pe o interfață web pentru ca utilizatorul să poată vedea
lista produselor înainte de emiterea facturii. Totodată, din interfață se vor colecta date despre produsele ce sunt cumpărate de
utilizatorul respectiv pentru a actualiza baza de date a stocului magazinului, integrarea facturii și încasările înregistrate. Sistemul
va fi compus din următoarele componente: -Bandă rulantă pentru poziționarea produselor -Sistem de achiziție imagini și
identificare produse utilizând codul de bare -Sistem centralizat pentru managementul produselor (produse, cantități, prețuri,
Prelucrare de Imagini, Analiză de Imagini, Baze de date, Programare Obiect Orientată
Sistem de supervizare si control de tip casa inteligenta
Selectarea senzorilor si a celorlalte componente electronice necesare pentru realizare sistemului de automatizare. Consultare
cataloagelor de tip datasheet pentru determinarea parametrilor de functionare normala a senzorilor. Adaugarea de componente
electronice (rezistoare,condensatoare,LED-uri) pentru a asigura functionarea normala si corespunzatoare cerintelor a sistemului
de supervizare si control. Imbinarea tuturor componentelor electronice intr-o configuratie ce ofera functionabilitatea dorita.
Programarea microcontroler-ului raspeberry pi cu ajutorul limbajului python pentru a realiza comportamentul dorit al sistemului
de supervizare si control. Realizarea unei aplicatii web cu ajutorul modulului django al limbajului python, prin care sa se poata
supraveghea si comanda sistemul, afisarea paginilor realizandu-se cu ajutorul limbajului html. Implementarea unor solutii de
securitatea, de exemplu autentificarea cu parola, pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate in a accesa pagina web.
Microcontrolere, SCCS, Tehnologii de programare în Internet
Sistem de vizualizare interactivă a unei colecții multimedia
Contribuția originală a lucrării va consta în: (i) dezvoltarea unor algoritmi de reprezentare a conținutului multimedia (imagini,
sunet, video, text); (ii) dezvoltarea unor tehnici de reprezentare într-un spațiu virtual a unei colecții multimedia; (iii) dezvoltarea
unor modalități de interfațare om-mașină inteligente pentru accesarea informațiilor multimedia. Aplicațiile vizate sunt sistemele
avansate de vizualizare și interacție cu rezultatele unor căutări de informații după conținut. Cercetarea aferentă va include:
sinteză bibliografică a realizărilor actuale din domeniu, contribuții teoretice la nivel de algoritmi, simularea acestora și validarea
experimentală în medii precum Matlab, Unity, Visual C++, Visual C#, concluzionarea rezultatelor obținute și a contribuției
Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date si Algoritmi, Programare Obiect Orientata
Sistem distribuit de procesare asincrona a imaginilor
Lucrarea are ca scop crearea unui sistem distribuit pentru procesarea imaginilor, alcatuit dintr-un server central si clienti. Serverul are rolul de a fragmenta imaginile solicitate de clienți dintr-o banca de imagini si a le transmite spre procesare acestora,
fragmentele fiind receptionate de server si reasamblate. Contribuita studentului rezida prin implementarea in C++/Java si alte
programe a algorimilor de procesare a imaginilor si a celor de conectare client/server utilizand libraria Boost.
Teoria si transmisia informatiei. Decizie si estimare in prelucrarea informatiei. Programarea calcul
Sistem embedded de tip robot, manevrat de la distanță, cu streaming de imagine în timp real
Proiectarea și asamblarea unui sistem de tip robot: 1. Hardware: – partea mecanică: motoare și angrenajele corespunzătoare
deplasării; – partea electronică: se va utiliza o placă de dezvoltare cu un System-On-a-Chip pentru controlul robotului, pe langă
care se vor monta următoarele periferice: o cameră video, senzori de distanță ultrasonici sau senzori pentru domeniul spectral
infraroșu, interfață Wi-Fi; 2. Software: – realizarea unei aplicații web pentru control remote a direcției și vitezei de mers și pentru
feedback video (stream de imagini în timp real); – realizarea unei aplicații embedded pentru implementarea comenzilor primite
de la aplicația web și pentru achiziția de date; – proiectarea și implementarea driverelor necesare comunicării părții hardware cu
aplicațiile software implementate pe sistemul de operare Linux descrise anterior;
PC, POO, Proiect 2, Proiect 1