lucrare diploma 2022

Aplicație secretariat + Catalog studenți
Implementarea unui modul software pentru creearea unei aplicații care permite: comunicarea directă între părinți-profesorielevi,notificarea în timp real despre:absențe,note,sedințe,evenimente,etc. Este ușor de folosit pentru cadrele didactice,aceasta
calculează mediile,monitorizează absențele,întocmește automat statisticile obligatorii.Prin intermediul aplicației instalate pe
telefon, parinții pot afla noutațile școlare prin notificări în timp real cu privire la situația școlară a elevului. Pentru profesori
procesul de notare este optimizat la maxim,alocarea unei note sau a unei absențe se efectuează într-un timp foarte scurt.
Aplicația implică activ în procesul de învățământ toți membrii grupului părinte-elev-profesor, în centru fiind bineînțeles elevul.
Programarea calculatoarelor, Prelucrarea bazelor de date, Programare orientala pe obiect
Aplicație software pentru localizarea și identificarea numărului de înmatriculare
Proiectarea, realizarea practică și testarea unui sistem software pentru localizarea și identificarea numărului de înmatriculare al
autovehiculelor. Pentru localizare vom analiza, implementa și testa algoritmi de detecție a mișcării, de segregare bazată pe
histogramă. Pentru identificare se vor folosi algoritmi de tip OCR. Realizarea unui studiu comparativ al rezultatelor obținute
asupra influenței nivelului de vizibilitate al numărului de înmatriculare, din cauza unor factori ce pot îngreuna acest lucru, precum
murdăria, lumina scăzută, condițiile meteo nefavorabile.
Prelucrarea Imaginilor, Prelucrarea Digitală a Semnalelor, Analiza Imaginilor
Aplicație web cu funcționalitate completă de tip chat
Proiectarea și implementarea unei aplicații web care înglobează toate funcționalitățile unui serviciu de chat (canale, moderatori,
utilizatori, anunțuri, evenimente, statistici). Pentru implementarea back-end se va folosi limbajul PHP prin intermediul frameworkului Laravel, care se va ocupa de operațiunile de tip CRUD cu baza de date, cât și de abstractizarea și descrierea modelelor logice
care se regăsesc în structura funcțională a unei aplicații de chat. Pentru implementarea front-end se va folosi HTML, CSS și
Javascript, prin intermediul framework-ului React.js, limbaje care vor face posibilă o interfață coerentă a aplicației pentru
utilizator. Pentru implementarea efectivă a corespondenței se va folosi Pusher, un serviciu profesionist de comunicații în timp
Programarea calculatoarelor, Inginerie Software, Structuri de date si algoritmi
Aplicație web de e-commerce cu algoritm de recomandare
Demonstrarea rulării unei aplicații de tip e-commerce pe dispozitive deloc costisitoare cu un algoritm de recomandare al
produselor. Cheia ideii din acest proiect este portabilitatea sa, acesta demonstrând că se poate rula un program complex până și
pe cel mai mic device , și anume un Raspberry Pi. Soluția va fi concepută din două proiecte separate, unul de front-end folosind
framework-urile Angular 6, Bootstrap 4 în mediul de dezvoltare Visual Studio Code, iar proiectul de back-end o să fie realizat în
mediul de dezvoltare Visual Studio Community folosind ASP.NET Core 2.1, SQLite și EntityFramework.
Prelucrarea bazelor de date, Programarea calculatoarelor, Structuri de date și algoritmi, SO
Aplicație Web de vot bazată pe tehnologia Blockchain
Proiectul își propune realizarea unei aplicații Web care permite utilizatorilor să voteze online. Această aplicație utilizează
tehnologia Blockchain ce conferă caracterul de siguranță, anonimitatea voturilor și a utilizatorilor. Pentru a-și păstra caracterul
democratic, fiecare utilizator, în urma creării contului, va deveni un nod în rețea pentru a participa la validarea blocurilor. Se va
implementa un panou al utilizatorului, un panou de înregistrare, un panou de conectare, panoul pentru vot, și un panou cu
POO, TPI, PBD, SDA
Aplicație web pentru completarea fișei de autoevaluare a activității academice
Aplicația va permite cadrelor didactice să completeze online un formular urmând un număr de pași, pentru ca apoi aplicația să
genereze în mod automat fișa de autoevaluare în formatul specificat. După autentificare, utilizatorul va parcurge cele 6 capitole
completând secțiunile specifice fiecăruia. După completarea fiecărui capitol punctele acumulate se vor salva în baza de date
pentru utilizatorul curent. Punctajele se salvează în baza de date în momentul în care utilizatorul trece de la o secțiune la alta în
cadrul unui capitol. Pe parcursul completării câmpurilor, utilizatorul va acumula puncte conform criteriilor stabilite de UPB
(număr de pagini, programe de studii, etc.). Directorul de departament va avea posibilitatea să vizualizeze o statistică a
Structuri de date şi algoritmi, Programare obiect – orientată, Proiectarea bazelor de date
Aplicație Web pentru gestionarea unui magazin virtual
Lucrarea își propune proiectarea și implementarea unei aplicații Web pentru gestiunea unui magazin virtual. Se vor proiecta și
implementa componentele aplicației: interfeţele utilizator, bazele de date relaționale suport pentru stocarea informațiilor, logică
de business a aplicației. Aplicația va conține următoarele funcționalități: creare cont utilizatori, gestionare coș de cumpărături,
plasare și procesare comenzi produse, secțiune de comentarii și recenzii utilizatori și produse, motor de căutare produse, modul
administrare utilizatori, produse și comenzi, mecanism de recomandări bazat pe experiențele utilizatorilor, experiențele clientului
(preferințe personale) și promoții produse sub forma unui sistem inteligent de recomandare produse. Implementarea practică se
va realiza utilizând o platforma Windows ce va rula componentele: server de aplicație .NET și server web IIS 10.0 , sistem de
Proiectarea Bazelor de Date, Tehnologii de Programare in Internet, Programare Obiect Orientata
Artificial Intelligence with Deep Learning
The goal of this project is to apply Artificial Neural Networks on a multiple myeloma dataset, that contains medical history of
more than 1300 patients, to answer important questions regarding the treatment of these patients. The dataset contains results
of clinical tests, background information and documents the evolution of the disease, during the treatment. I will develop a
model that will attempt to predict the best drug to be used for a patient, in the context of his most recent clinical test. I will
experiment with a different number of layers, neurons in each layer and different parameters. I will optimize all the hyperIntroduction to Data Science (Erasmus), Computer Programming, Machine Learning (Erasmus)
Asistent personal de fitness
Contribuția originală a lucrării va consta în dezvoltarea unei aplicații mobile și a algoritmilor aferenți pentru a realiza un sistem
automat de analiză a unei sesiuni de fitness. Aceasta va presupune următoarele dezvoltări: (1) dezvoltarea unei aplicații proprii
de detectare a paşilor folosind sisteme de clasificare a informației. Aplicația trebuie să fie capabilă, pe baza analizei diferitelor
semnale, precum accelerație, GPS, să contorizeze numărul de pași realizați, indicele de masă corporală. De asemenea, utilizatorul
va putea vedea cu ajutorul aplicației distanța pe care a parcus-o, atât pe hartă cât și distanța calculată efectiv alături de timpul în
care a fost parcursă. Pe baza acestor informații va propune un program de recuperare adaptat utilizatorului; (2) realizarea şi
întreținerea unei baze de date care să stocheze informațiile colectate de la utilizatori. Utilizatorul va avea posibilitatea de a se
loga și vizualiza progresul realizat. Aceste date vor fi folosite şi la antrenarea algoritmilor; (3) validarea comparativă a
performantelor şi optimizarea algoritmilor prin compararea cu sisteme similare existente. Cercetarea aferentă va include: sinteză
bibliografică a realizărilor actuale din domeniu, contribuții teoretice la nivel de algoritmi de prelucrare de semnal, simularea
acestora și validarea experimentală în medii precum Android, concluzionarea rezultatelor obținute și a contribuției originale cât și
Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date și Algoritmi, Programare Obiect Orientată
Automated Hydroponic System Using Image Recognition
The project will consist in the design and implementation of a controlled environment system for plant growing without the use
of soil (only water and nutrients). The system will monitor the temperature, humidity, water level, pH and electrical conductivity
(EC). The adjustment of the pH will be done automatically, using a PID algorithm for controlling a valve to supply nutrients. The
system will include lights and an air circulating system. To determine the health and maturity of the plant, an image recognition
method will be used. The system will use a Raspberry Pi and the sensor data will be stored in time-series database. The system
will include a visual interface for monitoring the parameters. The contribution of the student will consist in the design and
development of the system, the interface between the sensors and the Raspberry Pi, the implementation of the image
recognition algorithm and the design and implementation of the database and visual interface.
Neural Networks, Databases, Microcontrollers, Sensors and Signal Conditioning Circuits
Automatizarea mediului și lansării unei aplicații web într-un mediu de producție
Scopul proiectului este dezvoltarea unei secvențe de acțiuni modulare ce va crea automat mediul necesar rulării unei aplicații
Web: 1. crearea și configurarea automată a infrastructurii 2. crearea și configurarea automată a serviciilor cardinale: – manager
de configurație și aplicație dedicată CI/CD – Ansible, Jenkins/GitLab Ci/CD – utilizarea containerelor – folosind tehnologia Docker –
orchestrarea infrastructurii (Terraform) – aplicație de descoperire și înregistrare a serviciilor (Consul) – reverse proxy –
Nginx/HaProxy – sisteme de monitorizare, metrici și loguri – Prometheus/Grafana/ELK 3. crearea și lansarea aplicației web pe
mediul de producție, cu redundanța și scalabilitate automate bazate pe încărcarea curentă a procesorului și refacerea/relansarea
automată în cazul în care unul sau mai multe dintre instanțe/containere eșuează. De asemenea, noi versiuni ale aplicației vor fi
lansate urmând aceeași paradigmă CI/CD, fiecare modificare fiind testată automat și doar în caz de succes se va face lansarea pe
Structuri de date şi algoritmi, Programare obiect-orientată, Structuri de date şi algoritmi
Barca teleghidata pentru curatarea apelor si pescuit
Realizarea schemei de baza a proiectului. Proiectarea si realizarea unui PCB pe care se vor monta toate componentele sistemului,
PCB care va fi montat pe barca. Punerea in legatura a unui sistem de microcontroler cu un modul de bluetooth si cu driverul de
motoare. Realizarea codului in C++ pentru controlul motoareolor si a senzorilor. Testarea functionalitatii pe breadbord folosind
un smartphone pe post de telecomanda. Integrarea componentelor hardware intr-o barca radiocomandata modificata.
Circuite integrate digitale, Programare obiect-orientata, Microcontrolere
Big Data subsystem with internet communication – application for smart home

 • Implementation of the data base used for storage of the information received from the sensors – Design and implementation of
  a graphic interface for data access – Web interface for displaying and analyzing the information regarding several parameters of
  the targeted smart home( temperature, humidity etc.) – Design and implementation of the internet communication with the
  command center – Organizing chart for software application – Design and description of the sensors modules used for gathering
  the information regarding the targeted smart home – Complete testing of the system and drawing conclusions
  Data Bases, Object oriented programming, Internet programming techniques
  Blockchain Application for ECTS Credits Management
  The project will consist in the design and implementation of a blockchain application for ECTS credits and grade management for
  the students in an university. Each student will have a virtual wallet associated with their blockchain address which will contain
  the tokens associated with the ECTS credits for the university year. When the student attends an exam,the credits will be added
  to their account.Using a smart contract, the blockchain will store the complete study record of the student. The students will use
  a mobile application to review their grades and available credits associated with their blockchain address. When an exam is
  taken, the students will scan a QR code which will contain the exam subject, credit points and other identification information,
  and the smart contract will automatically manage the grading.The contribution of the student will consist in the design and
  implementation of the mobile application, the design and deployment of the blockchain network and smart contracts and the
  Computer Programming, Object Oriented Programming, Databases, TTI
  Blockchain Application for File Integrity and Security
  The project will consist in the design and development of a blockchain application for checking file integrity and providing
  security for uploaded files. The system will have an interface where the users can upload documents and metadata. The files will
  be stored on the Interplanetary File System (IPFS) and their properties will be stored on private deployed blockchain network,
  using smart contracts. The blockchain will ensure immutability and data integrity by means of hashing functions, which means
  any change to the document will be detected. The contribution of the student will include the design and development of the
  application interface and the IPFS API, the design and deployment of the blockchain network and the development of the smart
  Databases, Computer Programming, Data Structures and Algorithms
  Caracterizarea traficului capturat de client
  Proiectul are ca scop realizarea unei analize detaliate asupra traficului de date pe care un client îl poate intercepta pe mașina
  locală, cu ajutorul unui software specializat, numit NetworkMiner. Atenția se îndreaptă către protocoalele folosite și implicit
  siguranța pe care o pot oferi acestea, structura pachetului de date, reasamblarea pachetelor interceptate, cantitatea și
  informațiile ce se pot obține prin interceptarea acestora. În acest sens, se vor studia întrebuințarea unui antivirus și principiul de
  funcționare, în scopul menținerii integrității datelor personale. Contribuția proprie consta atât în analiza pachetelor capturate,
  prin implementarea unui aplicații software, cât și realizarea unor algoritmi statistici în Octave, asupra metadatelor extrase. Scopul
  analizelor este de a determina un eventual model statistic pe utilizator, la nivelul mașinii locale. Rezultatele astfel obținute
  urmează să fie stocate într-o baza de date , realizată în programul MySQL . Pentru asigurarea securității datelor , baza de date va
  TTI,DEPI,TPI,BD