Lucrare de licenta si disertatie psihologie 2023

Lucrarea de licenta – disertatie master in anul 2023 poate fi elaborată într-una din următoarele categorii tematice de bază:

 • Cercetare experimentală
 • Condiţii fundamentale: model experimental adecvat, constituire randomizată a loturilor, alegere, măsurare şi analiză adecvată a variabilelor, control și manipulare a variabilei independente, utilizare corespunzătoare a procedurilor de analiză statistică, controlul erorilor, concluzii corespunzătoare în raport cu rezultatele experimentale.
 • Cercetare cvasiexperimentală:
  • Condiţii fundamentale: model similar cu cel experimental, prezentând următoarele diferențe, constituire loturilor poate fi nerandomizată, controlul și manipularea variabilei independente poate lipsi.
 • Cercetare non-experimentală(bazată pe metode de investigaţie psihologică (chestionare, teste, observaţie şi interviu structurat etc.).
 • Condiţii fundamentale: model de cercetare consistent, constituire adecvată a eşantionului (sau eşantioanelor), alegere, măsurare şi analiză adecvată a variabilelor, utilizare corespunzătoare a procedurilor de analiză statistică, controlul adecvat al erorilor, concluzii adecvate rezultatelor.
 • Studiu de meta-analiză (pentru nivelul masteral)
 • Condiţii fundamentale: includerea unui număr suficient de ridicat de studii publicate pe tema respectivă, criterii adecvate de includere-excludere în studiu, procedură adecvată de analiză statistică, finalizarea analizei prin concluzii relevante, care depăşesc simpla adiţionare a concluziilor unor cercetări diferite.
 • Cercetare de tip calitativ
 • Condiţii fundamentale: respectarea principiilor cercetării calitative; tema să fie abordabilă prin metode calitative, (interviu, observație, focus grup sau alte metode calitative) definirea clară a temei, definirea riguroasă a metodei şi aplicarea ei sistematică, să conţină datele necesare unei eventuale replicări a studiului, concluzii concordante cu datele recoltate.
 • Cercetare aplicativă
 • Condiţii fundamentale: temă relevantă sub aspectul finalităţii practice, analiză critică a soluţiilor existente, metodă de cercetare consistentă, relevantă şi semnificativă sub aspectul potenţialului de a identifica soluţii aplicative, operaţionalizare adecvată a constructelor psihologice, metode viabile de măsurare şi analiză a datelor cercetării, controlul erorilor, analiza critică a soluţiei aplicative propuse pe baza cercetării.
 • Studiu teoretic
 • Condiţii fundamentale: relevanţa temei (temă de actualitate în psihologie, care suscită opinii variate, controversate), amplitudine bibliografică (acces la referinţe majore, numeroase, consistente), capacitate de raportare critică la sursele teoretice şi de promovare a unei viziuni personale asupra temei tratate, susţinerea unui punct de vedere sau deschiderea unei direcţii de dezbatere semnificative în raport cu tema abordată.

Nu există o ierarhie valorică a tipurilor tematice. Oricare dintre ele permite obţinerea notei maxime, cu condiția respectării riguroase a condiţiilor fundamentale precizate mai sus, dar şi a celor de detaliu, descrise în manualele de metodologie a cercetării.

Lucrare de licenta si disertatie psihologie 2023