lucrare de licenta drept 2022

DREPTUL UNIUNII EUROPENE
1.Instituţii de decizie şi instituţii care participă la procesul decizional european;
2.Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică;
3.Curtea Europeană de Justiţie și Instanţele sale de judecată;
4.Curtea Europeană de Conturi şi bugetul comunitar;
5.Excepţii de la libera circulaţie a mărfurilor;
6.Procesul de iesire din Uniunea Europeana;
7.Cetatenia in Uniunea Europeana;
8.Proceduri de adoptare a actelor normative comunitare;
9.Actul unic european;
10.Institutiile comunitare consultative si de avizare.
DREPTUL MUNCII
1.Reguli speciale privind soluţionarea conflictelor individuale de muncă;
2 Condițiile de angajare si mobilitate a personalului didactic preuniversitar;
3.Incetarea de drept si din initiativa salariatului a contractului individual de munca;
4.Consideratii teoretice si practice cu privire la stabilirea şi plata salariului;
5.Partenerii raporturilor de muncă. Patronatele. Sindicatele. Evoluţiile reglementării după anul
1990;
6.Aplicarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în cazul concedierii colective;
7.Evoluţia ideilor structurante şi a principiilor protecţiei muncii în România;
8.Evoluţia reglementării contractului individual de muncă în legislaţia română actuală;

 1. Neegocierea și încheierea contractului colectiv de muncă;
  10.Contractul individual de muncă cu timp parțial.
  DREPTUL SECURITĂȚII SOCIALE
  1.Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
  2.Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
  3.Sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;.
  4.Sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  5.Protecţia maternităţii la locurile de muncă;
  6.Protecția securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au
  născut de curând sau care alăptează;
  7.Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  8.Sistemul public de pensii. Fondul de pensii administrate privat. Pensia facultativă;
  9.Reglementarea măsurilor de asistență socială a persoanelor vârsnice;
  10.Limitarea sau inlaturarea a unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluziunea
  sociala.
  DREPTUL TRANSPORTURILOR
 2. Căile de și mijloacele de transport
 3. Contractul de transport și caracteristicile acestuia
 4. Drepturile si obligaţiil expeditorului izvorâte din contractul de transport
 5. Drepturile si obligaţiile operatorului de transpor
  5.Transportul auto intern și internațional de persoane
  6.Transportul intern și internațional de mărfuri cu mijloace auto
 6. Organizarea transportului feroviar în România
 7. Obligaţiile părţilor în contractul de transport persoane si bagaje în transporturile aeriene
 8. Contractul de transport fluvial, pe canale, lacuri si alte ape interioare
 9. Scisoarea de trăsură. și alte documente de transport