Lucrare de licenta – diploma

Lucrarea de licenta – lucrarea de diploma este un proiect de cercetare autonom . Cu Procesul de la Bologna și Spațiul European de Învățământ Superior , diplomele universitare de licență necesită ca si condiție pentru obținerea diplomei de absolvire un proiect de cercetare autonom cu o lucrare finală sustinuta in fata unei comisii de examinare.

Lucrarea de licenta este o lucrare academica, științifică, realizată sub îndrumarea profesorului coordonator / conducătorului ştiinţific. Lucrarea de licenta constituie bilanţul intregii activităţii de cercetare ştiinţifică a studentului si trateaza diverse probleme teoretice sau aplicative şi conţine rezultate ştiinţifice pentru implementarea cărora contribuie la rezolvarea unor probleme curente si concrete.

Lucrarea de licență reprezintă o marturie a cunoștințelor acumulate pe parcursul anilor de studenție, susținută în cadrul specialității de master și are un profesor conducător științific, care coordonează cu masterandul, redactarea lucrării de disertatie in toate etapele întocmirii unei astfel de lucrari. Nota de la această disertatie de master influențează nota finală. Lucrarea de disertatie master poate avea un caracter inovator si poate fi preponderent teoretică sau practică.

Care este lucrarea de licență?

a. Pagină de titlu

b. Cuprins
c. Introducere
d. Capitole / corpul lucrării
e. Concluzii
f. Anexe
g. Bibliografie

– Elaborare / redactare / scriere la comandă a lucrarilor de diplomă
– Elaborare / redactare / scriere la comandă a lucrarilor de licență și disertatie de master
– Elaborare / redactare / scriere la comandăa lucrărilor de grad didactic.