Lucrare de licenta comunicare 2022
 1. Consideraţii etice ale comunicării în situaţii de criză.
 2. Respectul legilor faţă de responsabilitatea socială.
 3. Deontologia relaţiilor publice.
 4. Codul deontologic al comunicatorilor profesionişti.
 5. Doctrine etice cu impact major în conturarea eticii profesionale şi
  deontologiei.
 6. Deontologia comunicării.
 7. Perspective asupra culturii organizatorice.
 8. Comunicarea pe verticală şi comunicarea pe orizontală în cadrul organizaţiei.
 9. Managementul comunicării în structurile de tip ierarhic.
  10.Comunicarea organizaţională strategică – principii şi procese.
  11.Strategii de construire a imaginii unei organizaţii.
  12.Comunicarea în campaniile electorale.
  13.Promovarea personalităţilor politice.
  14.Posibilităţi de dezvoltare a competenţelor specialiştilor din relaţiile publice
  15.Structura comunicării în grupurile mici
  16.Particularităţi ale relaţiilor publice pe Internet
  17.Comunicarea internă în organizaţii
  18.Relaţia purtător de cuvânt jurnalist în procesul relaţiilor publice
  19.Promovarea evenimentelor prin intermediul presei scrise
  20.Implicaţiile utilizării tehnologiilor Web în managementul organizaţiilor
  21.Caracterul persuasiv al comunicării
  22.Rolul comunicării în promovarea produselor de larg consum
  23.Abilităţile necesare pentru a reuşi în profesia de relaţionist
  24.Evoluţia relaţiilor publice on-line
  25.Relaţiile publice în campaniile de comunicare promoţională
  26.Campania de relaţii publice pentru lansarea unui produs/serviciu
  27.Rolul relaţiilor publice în construirea unui brand
  28.Relaţiile publice în afaceri
  29.Mixul comunicării de marketing în promovarea societăţilor comerciale
  30.Rolul mass-media în socializare
  31.Tipuri de finalităţi ale proceselor comunicaţionale
  32.Aspecte teoretico-metodologice privind analiza de conţinut a comunicării prin
  mass-media
  33.Rolul comunicării în situaţii de criză
  34.Specificul comunicării în relaţiile publice
  35.Posibilităţi de gestionare a comunicării organizaţiilor
  36.Competenţe comunicaţionale ale specialiştilor din relaţiile publice
  37.Campania de comunicare în spaţiul public