lucrare de diploma 2022

Clasificarea de imagini folosind rețele neurale adânci
Se vor implementa și testa mai multe rețele neurale adânci (convoluționale) pentru a realiza clasificarea de imagini. Se vor lua în
considerare mai multe structuri de rețele: unele construite de la zero, altele bazate pe rețele neurale preantrenate – de exemplu,
VGG-16 – la care se adaugă doar un strat de neuroni de decizie antrenabil. Aplicatia software va fi dezvoltata in Python, folosind
librarii deja existente de retele neurale (Pythorch, Tensorflow). Pentru aplicație, se va considera o temă de importanță practică,
cum ar fi, de exemplu, detecția emoțiilor umane sau detecția de age/gender.
RFIA, PI, DEPI
Clasificarea Scenelor Folosind Seturi de Date Radar cu Apertură Sintetică Multi-Temporale cu Polarizare Singulară
Identificarea unei regiuni de test adecvate pentru scopul lucrării, caracterizate de diversitatea acoperirii terenului (zone urbane,
terenuri agricole, păduri, lacuri, etc), și construirea unui set de date multi-temporal format din achiziții Sentinel-1. Pre-procesarea
setului de date (co-registrarea imaginilor) folosind procesorul interferometric Sentinels Aplications Platform (SNAP) și exportarea
achizițiilor co-registrate. Implementarea în Matlab unui algoritm de clasificare a pixelilor ce exploatează caracterul muti-temporal
al setului de date format. Algoritmul se bazează pe analiza statistică a amplitudinii și a coerenței pixelilor imaginilor pentru
identificarea regiunilor omogene. Extragerea de trăsături se va realiza atât la nivel temporal, cât și nivel spațial. Reducerea
dimensională, utilizată pentru identificarea celor mai relevante trăsături, se va realiza folosind o metodă de selecție secvențială.
Clasificarea pixelilor se va implementa pe baza unui algoritm de analiză discriminantă (liniar sau cvadratic). Validarea rezultatelor
Teoria Transmisiunii Informației, Decizie și Estimare în Prelucrarea Informației, Semnale și Sisteme
Codare de tip Compressive Sensing folosind microcontroler
Lucrarea își propune implementarea codării de tip compressive sensing pe o placă de dezvoltare cu scopul depășirii barierelor
teoretice în codare. Se va analiza posibilitatea de reconstrucție a semnalelor rare (sparse), pornind de la un număr limitat de
eșantioane disponibile, ce nu respectă teorema Nyquist de eșantionare. Se vor evalua performanțele și limitările hardware ale
plăcii de dezvoltare, atât în preluare/procesarea semnalelor, cât și în generarea de matrice pentru codarea de tip compressive
sensing și în rezolvarea sistemelor liniare nedeterminate de ecuații.
Teoria Transmisiunii Informației, Decizie și estimare în prelucrarea informației , Microcontrolere
Comparatie intre esantionarea compresiva si compresia jpg a imaginilor
Performantele in compresie ale esantionarii compresate si compresiei jpg vor fi comparate in temeni de functie rata/distorsiune.
Pentru masurarea esantionata se vor folosi matrici Gaussiene si binare iar esantioanele obtinute vor fi cuantizate uniform. Pentru
reconstructia imaginilor dupa esantionare compresata se vor folosi algoritmii OMP (Orthogonal Matching Pursuit) si CoSaMP
(Compressed Sampling Matching Pursuit). Pentru compresia jpg, se va folosi un software comercial. Testele se vor face pe un set
Programare, Teoria Transmisiunii Informatiei, Algoritmi de optimizare
Contributii pentru un sistem embedded de smart agriculture
Definirea descriptorilor de model, pentru senzorii sistemelor de smart agriculture Implementare device driver software (legatura
intre serverul Modbus si driverul hardware) Crearea interfetei grafice cu: – elemente grafice 2D si 3D – mecanism de trimitere a
evenimentelor din clientul de web, spre aplicatia embedded (client web-> server web -> client Modbus -> server Modbus ->
aplicatie embedded) – mecanism de citire a starii sistemului, din clientul web (aplicatie embedded -> server Modbus -> client
Modbus -> server web -> client web) – browser rapoarte de stare (descarcabile prin interfata de retea)
OOP, SDA, PC, AMP
Control asistat Realtime pentru automobile prin reteaua CAN
Realizarea proiectului va consta in simularea de aplicatii RT (ABS, ASC, ESC, RapidRMA) si realizarea unei retele CAN de
transmitere a mesajelor intre noduri. Reteaua CAN din domeniul auto presupune o comunicare continua intre unitati, un schimb
de date in timp real. Voi utiliza algoritmi de planificare a proceselor in timp real si prezentarea retelei CAN. Vizualiazarea
continutului, formatul cadrelor transmise si interpretarea lor. Prezentarea rezultatelor si a concluziilor dupa transmiterea
mesajelor prin reteaua CAN pe kitul de evaluare MCP25XX. Aplicatia va analiza task-urile unor sisteme ce ofera siguranta
autovehiculelor in timpul manevrelor ce afecteaza stabilitatea acestora si va propune, in functie de rezultatele obtinute in urma
scenariilor analizate, o solutie optima pentru stabilirea parametrilor si alegerea algoritmului pentru planificarea proceselor care
PC, POO, Fizica, CIA.
Controlul mișcării unui robot pe baza semnalelor EEG
Implementarea unui algoritm de prelucrare de semnal pentru prelucrarea semnalelor EEG în vederea extragerii de trăsaturi
specifice mișcării membrelor superioare.Pe baza trăsaturilor extrase se va realiza clasificarea mișcărilor și controlul mișcării unui
robot.Semnalele EEG vor fi achiziționate folosind sisteme de achiziție de biopotențiale(BIOPAC MP150 din cadrul laboratorului de
Electronica și Informatică Medicală, sala B136/NeuroScan din cadrul institutului de cercetare CAMPUS).De asemenea, vor fi
folosite și semnale EEG disponibile în baze de date publice(BCI competition).
-Electronică și Informatică Medicală -Prelucrarea Digitală a Semnalelor -Semnale și Sisteme -Stru
Controlul traficului in functie de fluxul autovehiculelor folosind algoritmi de procesare a imaginilor
Proiectul are ca scop procesarea secventelor video preluate de la camerele de supraveghere a traficului in vederea fluidizarii
traficului rutier. Identificarea fluxului rutier va fi facuta detectand autovehiculele din cadrele video folosind algoritmi de detectie
de obiecte. O solutie se poate baza pe detectia placutelor de inmatriculare, in timp ce alta varianta este detectia directa a
autovehicului. Pentru cresterea acuratetii algotimilor de detectie se vor folosi algoritmi de invatare supervizata, antrenati atat pe
seturi de date proprii cat si pe seturi de date de referinta.
Imagistica Medicala, Decizie si Estimare in Prelucrarea Informatiei, Programarea Calculatoarelor
Controlul unei mașini prin mișcările mâinii
Scopul acestei lucrări este realizarea unei mașini controlată prin mișcările mâinii. Aceasta reprezintă o soluție pentru persoanele
cu dizabilități, sistemul de control putând fi implementat pe alți roboți. Proiectul este divizat în două părți. Prima parte constă întrun emițător, reprezentat de un circuit care este situat pe suprafață mâinii. Acesta este alcătuit dintr-un accelerometru care
măsoară schimbările de înclinație și transmite semnalul printr-un modul radio de emisie. A două parte a proiectului constă într-un
receptor, reprezentat de mașină, acesta primește semnalul printr-un modul radio de recepție. Datele sunt preluate apoi de un
microcontroler Atmega prin intermediul căruia se realizează controlul mașinii. Pentru deplasarea mașinii se folosesc motoare de
curent continuu comandate PWM de convertoare c.c-c.c in punte H pentru modificarea vitezei și sensului de rotație, iar controlul
direcției este realizat folosind un servomotor comandat PWM. În funcție de semnalul primit de la emițător mașina va putea
execută următorele comenzi: deplasare în față sau în spate utilizând motoarele de curent continuu, respectiv viraje folosind
MC, SS, EII, DE
Convertor de la G-Code cartezian la cod polar pentru brat cu 6 axe
Crearea unui software de prelucrare date in Python care trebuie sa poata scala/converti fisiere de intrare cu G-Code 3D cartezian
in fisiere de iesire cu cod polar 3D G15/G16 pentru brat CNC cu 6 axe standard. Fisierele output trebuie sa fie compatibile
configurarii hardware, iar software-ul sa poata fi reglat corespunzator inainte de executie.
PC, SDA, POO
Decodarea datelor brute furnizate de satelitul Sentinel-1
Studentul va dezvolta un modul software (in MATLAB, C sau Python) de decodare a datelor brute furnizate de satelitul Sentinel-1
(datele sunt disponibile public pe hub-ul ESA). Testarea software-ului se va face prin comparația unui set de date brute decodat
cu ajutorul soft-ului implementat cu un set de date de referință. Contributia studentului va consta in: studiul documentatiei ESA
privind formatul datelor brute (de tip L0), implementarea unui modul software, testarea si validarea acestuia.
Prelucrarea digitală a semnalelor, Microunde, Semnale și sisteme, Programarea Calculatoarelor
Despachetarea Fazei Interferometrice pe Baza Rețelelor cu Flux de Cost Minim
Identificarea unei regiuni terestre de coerența ridicată, cu variații moderate de altitudine, și descărcarea a două achiziții Sentinel1 corespunzătoare zonei alese. Pre-procesarea imaginilor în soft-ul dedicat Sentinel Applications Platform (SNAP): decuparea
zonei de test, co-registrarea, generarea și aplatizarea interferogramei. Exportarea amplitudinii imaginilor și a interferogramei
aplatizate într-un format compatibil pentru procesarea ulterioară în Matlab. Estimarea coeficientului de corelație al amplitudinii
perechii de imagini interferometrice. Calculul derivatelor parțiale ale fazei aplatizate în ambele direcții ale planului imaginilor și
identificarea punctelor în care rotorul gradientului este nenul (reziduuri). Exploatarea valorilor estimate ale coeficientului de
corelație ca ponderi pentru formularea problemei de minimizare cu constrângeri. Echivalarea problemei cu identificarea fluxului
de cost minim în rețeaua de pixeli. Identificarea numărului de multiplii 2*pi ce trebuie adăugați în fiecare punct pentru
despachetarea fazei. Evaluarea posibilității de a implementa algoritmul descris pe o rețea formată din toate valorile fazei
Teoria Transmisiunii Informației, Decizie și Estimare în Prelucrarea Informației, Prelucrarea Digita
Detectarea emoțiilor umane folosind rețele neurale convoluționale
Se va proiecta o rețea neurală convoluțională pentru detectarea emoțiilor umane în limbajul Python. În implementarea
proiectului se vor folosi librării specifice pentru machine learning și inteligență artificială(PyTorch,TensorFlow), precum și librării
pentru achiziționarea și procesarea imaginilor(OpenCV). Rețeaua neurală va fi antrenată pe diferite baze de date
specifice(NovaEmotions,Jack Fee Emotions) în care vor fi stocate atât imagini cu diferite expresii faciale și emoțiile aferente
acestora, cât și diferite etichete care vor ajuta rețeaua neurală să clasifice emoția umană asociată imaginii. La finalul procesului
de antrenare și testare, după ce rețeaua neurala va avea o acuratețe corespunzătoare, se va implementa o interfață grafică ce va
permite achiziționarea datelor de intrare de la o cameră video și va afișa emoția umană recunoscută de rețea.
RFIA,PI,DEPI,POO
Detectia automata a vertebrelor din imagini RMN
Lucrarea de licenta are ca scop realizarea unei aplicatii software pentru procesarea imaginilor medicale ale coloanei vertebrale,
obtinute folosind tehnica de imagistica prin rezonanta magnetica (IRM – RMN). Scopul procesarii acestor imagini este
identificarea automata a vertebrelor prin algoritmi de segmentare. O posibila utilitate ulterioara detectiei automate a vertebrelor
ar putea fi identificare anomaliilor de tip tumoral (afectiuni canceroase). Deoarece seturile de imagini medicale disponibile
publicului larg sunt extrem de putine, pentru realizarea acestei lucrari, voi crea propriul set de imagini pe care il voi folosi pentru
validarea si testarea algoritmilor implementati. Limbajele de programare folosite vor fi Python si/sau Matlab.
IM, POO, SDA, DEPI
Detecția ochilor în fotografii color
Scopul proiectului de diplomă constă în dezvoltarea unei aplicații de detecție a ochilor din imagini color (imagini cu fete captate
frontal). Algoritmul va utiliza mai multe spații de culoare pentru extragerea informației necesare detectiei ochilor, tehnici de
prelucrarea imaginilor precum segmentări și filtrari. De asemenea se vor exploata caracteristici geometrice legate de formă și
poziția ochilor cu scopul îmbunătățirii ratei de succes.
Imagistică Medicală, Structuri de Date și Algoritmi, Programarea Calculatoarelor
Detectia si monitorizarea schimbarilor in serii temporale de imagini satelitare
Tema lucrarii consta in identificarea schimbarilor aparute la nivelul suprafetei terestre folosind algoritmi de procesare a
imaginilor. Pentru acest lucru se va crea o serie temporala cu imagini satelitare provenite de la satelitul Sentinel 2 in care se vor
identifica schimbarile aparute folosind algoritmi de clasificare si metode bazate pe corelatia seriei. Pentru validarea si evaluarea
performantelor metodelor implementate, acestea vor fi aplicate pe un set de date de referinta. Motivul alegerii acestei teme este
posibilitatea de a o utiliza pentru identificarea efectelor pe care actiunile oamenilor le au asupra mediului inconjurator. De
exemplu, speram sa gasim o asociere intre alunecarile de teren si despaduriri
Imagistica Medicala, Decizie si Estimare in Prelucrarea Informatiei, Programarea Calculatoarelor
Developing a robot for area exploration
The project consists in developing a robot for area exploration by designing and implementing at hardware level a car model and
at software level algorithms for object detection, pathfinding, and map making. 1. Hardware: It consists in a model with
differential wheel control. The object detection will happen in parallel through two methods: proximity sensor and image
processing using a camera. The data processing will occur on a Raspberry Pi Model 3. 2.Software: The software consists in a
stepper motor control algorithm on an Arduino Uno board, algorithm for sensor data interpretation. On the Raspberry Pi board it
will be implemented an algorithm for image processing for object detection. Furthermore, also on this board, it will build the map
and place the found objects on it. Some neural algorithms devoted to the movement decision will also be implemented.
Microcontrollers(uC), Computer Programming(PC), Oriented Object Programming(POO), Neural networks an
Development of a Portable and Economic Human Heart Rate and Skin Temperature Monitoring System

 1. Full hardware and software implementation of my own design and realization of the system using the ATmega328
  microcontroller. 2. Acquiring pulse oximetry and heart rate data from the MAX30100 pulse sensor, using an I2C interface. 3.
  Acquiring skin temperature from the analogical MCP9700 sensor, using an I2C interface and an ADC to convert the given values.
 2. Performing a low power signal processing onboard the ATmega328 microcontroller. 5. Sending all the data to my own
  dedicated Android application via Bluetooth low energy. 6. Enabling overall current consumption reduction from the Li-Ion
  accumulator (Sleep/Active modes). 7. Developing an inexpensive solution for daily use.
  Microcontrollers, SCCS, PC, EIM
  Dezvoltarea unei aplicații de document management
  Un sistem de gestionare a documentelor (DMS) este un sistem utilizat pentru urmărirea, administrarea, stocarea documentelor și
  reducerea consumului de hârtie. Majoritatea sunt capabile să țină o evidență a diferitelor versiuni create și modificate de diferiți
  utilizatori(urmărirea istoricului). Termenul are o oarecare suprapunere cu conceptele sistemelor de gestionare a conținutului.
  Este adesea privit ca o componentă a sistemelor de gestionare a conținutului întreprinderilor (ECM) și este legată de gestionarea
  digitală a activelor, imagistica documentelor, sistemele de flux de lucru și sistemele de gestionare a înregistrărilor. Proiectul
  urmarește dezvoltarea unei aplicații de tip DMS. Se va utiliza limbajul de programare Java Swing pentru realizarea interfeței
  grafice și a conexiunii la baza de date unde vor fi stocate informațiile referitoare la documentele incărcate. Pentru crearea
  bazelor de date se va utiliza limbajul SQL, iar pentru preluarea datelor se vor integra in aplicația realizată in Java interogări in baza
  de date. Utilizatorului va putea alege, din interfața grafică, mai multe operațiuni pe care dorește să le efectueze: adăugarea unui
  Programare obiect – orientată, Baze de Date
  Efect audio de modificare a frecvenței fundamentale pentru semnale audio
  Se vor realiza o serie de algoritmi ce modifică frecvența fundamentală a unui semnal audio fară a afecta temporal semnalul.
  Algoritmul va fi introdus într-o aplicație de tip modul software (plug-in) pentru aplicații profesionale de producție audio. Ca și
  specificații de proiectare putem enumera o serie de algoritmi de implementat cum ar fi : vocoderul de fază și SOLA PSOLA.
  Etapele algoritmilor vor fi: faza de analiză, fie eșantion cu eșantion, fie folosind ferestre; mai apoi urmând faza de sinteză.
  Semnalele audio pe care se aplică vor fi intrumente (semnale periodice) și semnale de voce. Se va evalua calitatea semnalului
  Inginerie Audio, Semnale și Sisteme, Prelucrarea Digitală a Semnalelor
  Egalizor și atenuator telecomandat pentru mixere audio analogice
  Studentul va proiecta și realiza un sistem care permite reglarea de la distanță a unor parametri pentru fiecare canal dintr-un
  mixer audio analogic. Proiectul va conține: 1) un modul electronic care se va putea conecta la intrările “Insert” ale unui mixer
  analogic. Atenuarea se va regla folosind atenuatoare controlate digital, iar câștigul filtrelor se va regla folosind potențiometre
  controlate digital. 2) o aplicație Android pentru controlul parametrilor. Pentru fiecare canal se vor putea regla următorii
  parametri: atenuarea și câștigul filtrelor care formează egalizorul audio. Cele două părți ale proiectului vor fi interconectate cu
  ajutorul comunicației radio. De asemenea, pentru dezvoltare se va folosi o placă de dezvoltare cu microcontroler. Studentul va
  proiecta electronica auxiliară necesară (ex.: partea de alimentare), va proiecta cablajul imprimat și va realiza fizic proiectul.
  Sistemul va permite conectarea diverselor echipamente de prelucrare a sunetului înainte sau după acesta.
  Proiect 2, Microcontrolere, Semnale și Sisteme, Componente și Circuite Pasive
  Eliminarea obiectelor din imaginile digitale și umplerea regiunilor pe baza tehnicii de restaurare a zonelor afectate
  Se va implementa un algoritm care să elimine obiecte de dimensiuni mari din imaginile digitale. După eliminarea obiectelor,
  algoritmul trebuie să fie capabil să umple regiunile din care s-au extras obiectele astfel încât imaginea să nu pară deteriorată.
  Scopul algoritmului este de a umple zona din care s-a extras obiectul (zona numită regiune țintă) cu pixeli din zona vecină (zonă
  cunoscută sub numele de fundal) prin prelevarea unor mostre din zona fundal și plasarea lor în zona țintă într-o manieră cât mai
  armonioasă. Algoritmul reprezintă o îmbinarea a doua tehnici cunoscute și utilizate: pe de-o parte se bazează pe algoritmul de
  “sinteză a texturii” (care permite generarea de regiuni mari de imagine bazându-se pe o textură-mostră, în cazul de față fundalul)
  și pe de altă parte, tehnica de “restaurare” a unor mici regiuni cu detalii dintr-o imagine. Prima tehnică are rolul esențial,
  permițând replicarea atât din punct de vedere al texturii, cât și din punct de vedere al structurii imaginii. Pentru a asigura
  reconstrucția corectă din punct de vedere structural, algoritmul este total dependent de ordinea în care se face umplerea regiunii
  țintă. Algoritmul combină valorile pixelilor din vecinatatea regiunii țintă (mai exact din zona de fundal) și propagă aceste valori
  Decizie și Estimare în Prelucrarea Informației, Teoria Transmisiunii Informatiei, Prelucrarea Imagin
  Eliminarea variatiei liniei izoelectrice din biopotentiale
  Se va realiza in Matlab un software care va permite eliminarea variatiei liniei izoelectrice din biopotentiale. Se vor implementa doi
  algoritmi diferiti iar performanta lor va fi evaluata atat pe semnale simulate cat si pe semnale reale obtinute de pe Physiobank si
  din inregistrari de semnale efectuate in laboratorul de Electronica Medicala, prin intermediul sistemului de achizitie Biopac.
  Electronica si Informatica Medicala, Prelucrare digitala de semnal
  Estimarea și îmbunătățirea atractivității unei imagini statice
  Fiind dată o imagine, i se va estima scorul de atractivitate din punct de vedere perceptual. Pentru estimare, imaginea va fi
  analizată din punct de vedere al zgomotului, se va estima contrastul, încadrarea și echilibrul culorilor. Aceste informații vor fi
  utilizate împreună cu un clasificator (e.g. mașină cu vectori suport, random forest). Acesta va fi antrenat pe o bază de date de
  imagini adnotate cu un scor de atractivitate. Se vor căuta diferite transformări elementare (translații pentru o mai bună
  încadrare, filtrări de zgomot) ce pot fi aplicate imaginii în scopul măririi scorului de atractivitate al acesteia. Programul se va
  DEPI, PI, RFIA
  Explorarea vizuală a seturilor de imagini folosind proiecții 3D adaptive
  Proiectul are ca scop realizarea unui sistem de explorare vizuală a seturilor de date satelitare folosind proiecții 3D adaptative.
  Implementarea acestui sistem contribuie la generarea semi automată a conținutului semantic al datelor adaptată la înțelegerea și
  nevoile utilizatorului. Setul de date va fi descris folosind vectori de trăsături ce surprind elementele legate de culoare, textură,
  geometrie. Inițial, descriptorii seturilor de imagini vor fi proiectați într-un spațiu 3D folosind coordonatele obținute ca urmare a
  reducerii dimensionalității propriului set de trăsături. Pentru creșterea acurateții, sistemul va permite utilizatorului adaptarea
  coordonatelor elementelor proiectate necorespunzător conținutului semantic al acestora. Etapa de extragere a trăsăturilor
  imaginilor și reducerea dimensionalității spațiului de trăsături astfel obținut se va realiza în Python, urmând ca vizualizarea să se
  Prelucrarea Imaginilor, RFIA, Interfețe om-mașină, Analiza Imaginilor
  Fruits and vegetables recognition on Raspberry-Pi platform using resource-constrained convolutional neural networks
  The student will identify 1-2 relevant datasets containing labeled images for fruits and vegetables (for instance
  https://www.kaggle.com/moltean/fruits) and will convert their content to the format accepted by the neural network training
  environment. For these datasets, certain models of resources constrained convolutional neural networks (L-CNN, MobileNet,
  ShuffleNet etc.) will be implemented and trained using the Keras Tensorflow libraries. The student will aim to optimize the
  structures such that best accuracies are obtained with lowest number of parameters and minimizing the latency time (time to
  react when a new image is given, in prediction mode). After saving the optimized models the student will create a Python
  application to operate on Raspberry-Pi platform equipped with a camera and capable to recognize new images of fruits and
  vegetables. One will evaluate the application performance, particularly the occupied memory and latency.
  OOP, NNFS, DSA
  Gestionarea documentelor din instituții
  Aplicația oferă posibilitatea completării formularului specific fiecărei instituții de stat pentru înregistrarea documentelor de
  intrare sau ieșire. Funcționalitatea este asigurată prin modul utilizator, modul administrator, dar si prin modul de view-er, pentru
  fiecare nivel protejarea accesului utilizând autentificarea prin nume utilizator şi parolă. Aplicația oferă posibilitatea adăugării unei
  descrieri succinte referitoare la document cat si atașarea documentului scanat. După completarea formularului aplicația va
  scoate un bon care va fi atașat documentelor si care conține un număr de ordine cât și alte informații utile. In pagina de start
  aplicația va prezenta butone pentru: – Vizualizarea documentelor de intrare – Vizualizarea documentelor de iesire – Vizualizarea
  registrului – Exportarea registrului Fiecare pagină va conține tabelul cu date, câmpuri de căutare pentru fiecare coloana,căsuță
  pentru vizualizarea documentului atașat fiecărei cereri dar si un buton pentru modificarea conținutului(acest lucru este posibil
  Tehnologii de programare în internet. Sisteme de operare. Proiectarea bazelor de date
  Graphical user interface with Hand gestures control
  The purpose is to build a graphical user interface having widget functions that allow to be controlled by mouse and by hand
  gestures. For hand gesture recognition real time streaming from camera will be used. Further implementation will investigate
  two approaches:an image analysis based one and a machine learning based. For the machine learning solution, a convolutional
  neural network will be used and structure and parameters will be searched to obtain the best results. For the image analysis
  based solution, a contour oriented implementation will be followed. The efficiency of these alternatives will be compared to the
  known solutions ones on standard hand gesture evaluation benchmarks. The solution will be implemented in Python.
  PC, SDA, DEPI, IM
  Identificarea automată a frecvenței respiratorii din semnale PPG folosind metode bazate pe analiza timp – frecvență
  Lucrarea are ca scop extragerea automata a frecventei respiratorii din semnale fotopletismografice folosind metode bazate pe
  analiza timp-frecventa. Se va implementa un instrument software bazat pe un algoritm de prelucrare de semnal, folosind
  Transformata Fourier Rapidă (Fast Fourier Transform -FFT). Instrumentul software poate fi inclus intr-un dispozitiv de diagnostic
  folosit pentru a monitoriza parametrii vitali, ex. frecvența respiratorie.
  Electronica si Informatica Medicala, Semnale si Sisteme, Analiza Matematica, Programarea Calculatoar
  Identificarea persoanelor pe baza analizei imaginii faciale utilizând rețele neurale
  a) Proiectare a, implementarea software si testarea unei metode de recunoaștere a persoanelor pe baza analizei imaginii faciale
  b) Se vor utiliza tehnici de clasificare bazate pe rețele neurale c) Se vor folosi module software acolo unde sunt disponibile, r
  ealizându-se interfațarea cu baza de date. d) Se va utiliza o baza de date recunoscută pentru evaluarea performanțelor metodei
  DEPI; RFIA; PI; AI;
  Identificarea si eliminarea norilor din imagini satelitare.
  Lucrarea de licenta intitulata Identificarea si eliminarea norilor din imagini satelitare are ca scop procesarea imaginilor provenite
  de la satelitul Sentinel 2, in vederea eliminarii automate a norilor. Pentru atingerea obiectivului anterior, voi crea o un set de
  imagini Sentinel 2, continand atat imagini cu nori cat si imagini fara nori, pe care voi aplica algoritmi de segmentare ce vor realiza
  o prima detectie a potentialelor zone cu nori. O provocare majora in detectia norilor este deosebirea acestora de suprafetele cu
  zapada, pe care o voi depasi folosind algoritmul de clasificare SVM aplicat pe trasaturile Gabor extrase din imaginile analizate.
  Urmatoarea etapa de procesare va consta in inlocuirea zonelor innorate prin clonarea respectivei zone dintr-o imagine de
  referinta (fara nori). Pentru cresterea acuratetei, imaginea de referinta va fi reprezentata de cea mai apropiata imagine curata
  Imagistică medicală,Structuri de date şi algoritmi,Programarea calculatoarelor,POO
  Implementarea pe FPGA a unui compensator de ecou acustic folosind algoritmul VSS-NLMS
  Se va proiecta şi implementa un compensator de ecou acustic folosind un algoritm adaptiv VSS-NLMS. Frecvenţa de eşantionare a
  semnalului vocal va fi de 8 KHz. Eşantioanele semnalului de intrare vor fi cuantizate pe 12 biţi. Numărul de biţi folosiţi per
  coeficienţii filtrului va fi maxim 12. Frecvenţa vizată maximă a sistemului este 100MHz. Pentru realizarea temei se vor folosi
  schemele bloc ale structurilor de interfaţare şi procesare, graficele de performanţă referitoare la viteza şi aria ocupată, schemele
  la nivel RTL generate de programul de sinteză al codului VHDL. Pentru simularea algoritmului şi a logicii implementate se vor
  folosi limbajele Matlab şi ModelSIM. Implementarea se va realiza pe un circuit cu arie de logică programabilă FPGA folosind
  limbajul VHDL. Pentru realizarea hardware experimentală se va utiliza o platformă de test ML507 echipată cu un FPGA de tipul
  Circuite integrate digitale; Semnale, circuite si sisteme; Prelucrarea digitală a semnalelor.
  Implementarea si Analiza unei retele pentru alegerea optima a conectivitatii dintre echipamentele acesteia si a accesului in ele
  Lucrarea de licenta va simula partea de retelistica avansata si securitate a unei companii mari, prin tehnologii de securitate la
  nivel local de layer 2, dar si la nivel de Wide Area Network (WAN). Va avea in componenta multe tehnologii, printre care: rutare
  dinamica prin doua protocoale ( OSPF, EIGRP), rutare statica, failover, redundanta echipamentelor, control de evitare a buclelor
  in retea la nivelul de layer 2, blocarea de atacuri pe aceasta retea, marirea benzii alocate, atribuirea eficienta a IP’urilor retelei,
  tagarea traficului, NATarea ( translatarea) IP’urilor externe pentru securitate de layer 3, alocare statica si dinamica Pe aceasta
  lucrare se va face si analiza legata de monitorizarea si conexiunea optima a retelei, de accesul in ea, de problemele de securitate
  sau atacuri care pot sa apara, analiza ce va fi facute cu ajutorul unor grafice, medii si procentaje
  TTI, IEM, SDA
  Implementarea unei staţii de telefonie mobilă 5G(NR)
  Se va implementa folosind limbajele XML si MML o staţie 5G pe un model de echipament BBU5900, folosit la scară largă de
  companiile telecom în Europa. Se vor urmări: Înţelegerea mediului de programare ; Inţelegerea simplificată a hardware-ului ;
  Familiarizarea cu limbajul MML din mediul de integrare cât şi familiarizarea cu subfuncţiile aceluiaşi mediu de programare; Se vor
  analiza posibilele soluţii IP: IPv4 vs IPv6, cât şi tipul de rute folosite atât din punct de vedere al simplitaţii de implementare cât şi a
  avantajelor/dezavantajelor. Se vor analiza diferitele tipuri de implementare 5G : NSA/SA pe baza standardului defenit de 3GPP
  (opţiunile: 1, 3, 3X, 4, 5, 7X, 2 ) Dezvoltarea codului sursă care să permită efectuarea de experimente (trafic de date, evaluarea
  performanţelor specifice şi anume: viteza datelor pe partea de uplink cât şi pe cea de downlink, rata de pierdere a pachetelor,
  ping, jitter, timpul de handover); În dezvoltarea implementării software se va acorda atenţie în special datelor de output şi
  testelor de performanţă. Se vor evalua performanţele algoritmului utilizând diferite scenarii (probleme) de optimizare utilizate în
  mod frecvent (de exemplu testele KPI: rata de acces/retenţie/drop, trase pe celulele NR ) şi se vor compara cu alte rezultate
  raportate atât pe tehnologii similare cât şi pe cele inferioare. Deasemenea se vor urmări si interdependenţele între 5G si
  Microunde, Arhitecturi de reţea şi Internet, Programare Calculatoarelor, Sisteme de comunicaţii
  Implementarea unor functionalitati de retea folosind o platforma programabila NXP
  In cadrul lucrarii se vor implementa functionalitati de nivel 2 si 3, pe un echipament de retea programabil. Echipamentul este o
  platforma programabila de tip T4240-RDB de la firma NXP. Pe aceasta platforma se pot implementa aplicatii dedicate pentru
  procesarea pachetelor de retea la nivel 2 si 3. Platforma ruleaza un kernel Linux. Peste acest kernel se vor instala aplicatii de
  procesare a pachetelor de retea disponibile pentru sisteme Linux. Folosind aceste aplicatii platforma va fi transformata intr-un
  echipament de tip comutator Ethernet sau ruter IP. Se vor efectua experimente pentru evaluarea functionala si a performantelor
  echipamentului rezultat. Se vor compara performantele echipamentului cu cele ale unui dispozitiv de retea dedicat. Contributia
  studentului consta in compilarea in nucleul linux existent pe platforma hardware a modulelor de comutare si rutare existente
  pentru sistemul de operare Linux. De asemenea, vor fi instalate si configurate driverele pentru acceleratoarele hardware
  integrate in platforma, in scopul masurarii castigului de performanta obtinut prin folosirea acestor acceleratoare.
  Sisteme de comunicatii , Retele de calculatoarea , Microcontrolere
  Implementarea unui algoritm eficient de focalizare a datelor SAR
  -Studentul va dezvolta un modul software (în MATLAB, C, C++ sau Python) de implementare a unui algoritm eficient de focalizare
  a datelor achiziționate de un sistem radar cu apertură sintetică (SAR). Se va realiza un studiu comparativ între algoritmul
  implementat și alte soluții existente în scopul evaluării performanțelor. Testarea software-ului realizat se va face pe date reale
  achiziționate de un sistem radar monostatic/bistatic ce opereaza in banda C sau banda X. -Contribuția studentului va constă în:
  studiul algoritmilor de focalizare in azimut existenti in literatura de specialitate, implementarea unui algoritm rapid pentru
  Prelucrarea digitala a semnalelor, Programarea Calculatoarelor, Structuri de date si algoritmi
  Implementarea unui sistem de administrare al clădirilor
  Se va proiecta, realiza practic și testa un sistem care controlează și monitorizează echipamentele mecanice și electrice ale unei
  clădiri, funcția sa de bază fiind de a administra mediul din interiorul clădirii. Totodată se va proiecta și se va realiza din punct de
  vedere hardware acest sistem. Din punct de vedere software va realiza o aplicație mobilă prin intermediul căreia datele
  înregistrate de senzori, vor putea fi vizualizate. Aplicaţia dezvoltată are ca scop implementarea funcţionalităţilor de bază întâlnite
  la un sistem de gestiune al unei clădiri,cum ar fi: realizarea unui sistem de monitorizare a temperaturii, realizarea unui sistem de
  monitorizare a prezenţei de gaz într-o incintă, realizarea de diverse istorice privind acţiunile efectuate în incinta clădirii, realizarea
  unui sistem de monitorizare, realizarea unui sistem de control de la distanţă al iluminatului. Informațiile achiziționate de către
  senzori vor fi transmise microcontrolerului plăcii de dezvoltare, care va analiza aceste informații și pentru anumite situații limită
  Microcontrolere, Senzori și Circuite de Condiționare a Semnalelor, Circuite Integrate Analogice, IEM
  Infrastructura unei aplicatii de tip biblioteca folosind serviciile cloud
  Lucrarea isi propune prezentarea principiilor de baza in realizarea unei aplicatii web folosind servicii cloud. Infrastructura folosita
  (Amazon Web Services) confera accesibilitate, securitate, flexibilitate, scalabilitate sporite in raport cu solutiile clasice, necesitand
  un grad mult mai mic de mentenabilitate. Obiectivele urmarite vor fi securizarea datelor, resursele fiind plasate intr-un VPC
  (Virtual Private Cloud) ce confera un nivel configurabil de izolare a acestora, organizarea datelor folosind serviciul Amazon RDS
  (Relational Database System), conferirea unui grad mare de accesibilitate si scalabilitate a aplicatiei utilizand serviciul Amazon
  EC2 (Elastic Compute Cloud), utilizarea unui DNS prin serviciul Amazon Route 53, oferirea unui grad ridicat de flexibilitate,
  serviciile oferite de Amazon Web Services permitand alegerea oricaror sisteme de operare, limbaje de programare, baze de date
  pentru implementarea unei aplicatii. Aceste aspecte vor fi reflectate prin proiectarea si implementarea unei aplicatii web de tip
  biblioteca. Aplicatia va oferi functionalitati precum: accesarea unei librarii expansive prin autentificare, navigarea prin diferite
  categorii de continut, crearea propriilor rafturi. In dezvoltarea aplicatiei se vor folosi tehnologiile: HTML5, CSS, TypeScript,
  Programare Oriantata pe Obiecte, Proiectarea Bazelor de Date, Programarea Aplicativa a Interfetelor
  Instrumente software pentru editarea imaginilor color: eliminarea cablurilor aeriene din fotografii
  Obiectivul proiectului de diplomă este dezvoltarea unui algoritm de detecţie a prezenţei într-o imagine color a unor eventuale
  obstrucţii cauzate de cabluri aeriene. Obstrucţia poate varia în dimensiune şi în poziţionarea în imagine. Pentru zonele detectate
  ca fiind acoperite de un cablu aerian se va realiza o estimare a conţinutului real al imaginii şi generarea acestuia folosind
  informaţia de culoare disponibilă în zonele adicente (“inpainting”). Scopul final este de a realiza un algoritm care este destul de
  eficient şi rapid pentru a putea fi implementat ca ajutor al fotografiei. Variantele de implementare vor fi testate din punctul de
  vedere al eficienţei şi vitezei pe o aceeaşi bază de imagini, pentru comparaţie. Baza de imagini de testare va conţine atât imagini
  achiziţionate natural, cât şi imagini degradate în mod sintetic (folosind instrumente software dezvoltate special în acest scop sau
  de uz general). La predarea proiectului se vor livra: baza de imagini naturale de testare, baza de imagini sintetice de testare,
  software de realizare a imaginilor sintetice degradate (dacă s-a dezvoltat un software special), demonstrator al metodelor de
  PI, AI, DEPI, PC/SDA
  Interactive segmentation of images using “grow-cut” cellular automata and Python
  The”grow-cut” cellular automata algorithm will be considered in either its binary and its multi-label form in order to construct an
  application capable to extract specific objects in images for further processing. The system will be developed using Python
  starting from an existent, simple implementation of the algorithm in Octave with the following goals: i) developing a functional
  system, with an easy-to-use user interface (e.g. using the TKINTER module); ii) optimizing the processing speed using “just in
  time”(JIT) compilers available in packages such as NUMBA or PYPY; iii) given the Python portability, investigate if and how the
  application is capable to run on embedded platforms such as Raspberry-PI. The functionality of the application will be
  Internet Programming Technologies, Object Oriented Programming, Data Structures and Algorithms
  Interfață audio virtuală peste rețele de pachete
  Lucrarea constă în realizarea unui sistem software ce permite transmisia în timp real a semnalelor audio peste rețele de pachete.
  Scopul sistemului este de a crea canale audio virtuale ce permit transmisia semnalelor audio captatate de o interfață audio
  profesională către sisteme de reproducere a sunetului cu întarziere cât mai mică (cât mai apropiat de timp real). Transmisia are
  loc simultan pentru mai multe canale, iar sincronizarea dintre acestea este păstrată prin implementarea standardului IEEE – 1588
  ,standard ce se referă la sincronizarea precisă a ceasului prin rețea. Acest sistem va fi similar cu soluții comerciale cum ar fi
  protocolul Dante, creat de Audinate, ce oferă sute de conexiuni audio prin cablurile dintr-o rețea. Ulterior sistemul va fi testat
  peste rețele cablate și fără fir extrăgandu-se parametrii de performanță: întarzierea end-to-end, peer-to-peer, jitter, etc.
  Totodată se va evalua capacitatea maximă a sistemului prin determinarea numărului maxim de canale simultane ce pot fi create
  Inginerie audio, Prelucrarea digitală a semnalelor, Sisteme și semnale
  Interfață de comandă și monitorizare în LabVIEW a unui sistem de testare a agilității sportivilor
  Obiectivul principal al proiectului este de a realiza o interfață de comandă și control în LabVIEW a unui sistem de monitorizare a
  agilității sportivilor. Obiectivul secundar este de a îmbunătăți hardware și software un sistem de testare a agilității sportivilor.
  Sistemul conține 4 noduri senzor comandați wireless de la PC prin intermediul unei stații de bază. Fiecare nod va fi format dintr-o
  placă de dezvoltare cu microcontroler, un transceiver, un buton pentru activare, un buzzer si o bandă de leduri pentru
  semnalizare. Stația de bază este formată dintr-un transceiver conectat la PC printr-o interfață UART-USB. În interfața de control și
  monitorizare se vor transmite comenzi de activare aleatorie a nodurilor wireless și se va monitoriza timpul de reacție al sportivilor
  până la dezactivarea nodurilor de către aceștia. Dezvoltarea hardware constă în îmbunătățirea unui sistem existent. Se dorește
  îmbunătățirea acurateții acționării butoanelor, introducerea de benzi de leduri RGB pentru avertizare și încastrarea nodurilor.
  Partea software constă în realizarea interfeței în LabVIEW și a programului de pe plăcile de dezvoltare de pe noduri. Interfața va
  trebui să fie capabilă să transmită programe aleatoare sau predefinite, să afișeze și stocheze timpii înregistrați și să scoată
  rapoarte. Plăcile de dezvoltare de pe noduri vor trebui reprogramate conform modificărilor hardware realizate. Nodurile trebuie
  să fie capabile să primească mesaje wireless de activare de la utilizator prin interfață și stația de bază, să activeze semnale audio
  și luminoase, să contorizeze timpul până la dezactivarea nodului prin apăsarea butonului și să transmită timpul înregistrat către
  Senzori și circuite de condiționare a semnalelor, Sisteme electronice programabile, Microcontrolere