Licenta Disertatie 2022
  1. Sens şi semnificaţie in comunicarea publicitară
  2. Analiza imaginii publicitare. Studii de caz 3.Semiotica şi comunicare publicitară
  3. Campania de publicitate. Modalitaţi de control a eficienţei acesteia.
  4. Strategii de creaţie utilizate în publicitate.
  5. Limbajul publicităţii. Construcţia mesajului publicitar 7.Imaginea în publicitate.
    Studii de caz
  6. Agenţia de publicitate: structură, funcţii, importanţă
  7. Brandingul: strategia construirii identităţii şi a imaginii