CERCETĂRI ȘI POLITICI DE MARKETING
  1. Incursiune în marketing;
  2. Cercetarea de marketing – delimitări conceptuale;
  3. Tipoligia cercetărilor de marketing;
  4. Procesul cercetării de marketing;
  5. Etapele procesului cercetării de marketing;
  6. Politica de marketing și coordonatele ei;
  7. Politica de produs;
  8. Politica de preț;
  9. Politica de promovare;
  10. Politica de distribuție.