Caută după:
Lucrare de licenta si disertatie psihologie 2023

Lucrarea de licenta – disertatie master in anul 2023 poate fi elaborată într-una din următoarele categorii tematice de bază:

 • Cercetare experimentală
 • Condiţii fundamentale: model experimental adecvat, constituire randomizată a loturilor, alegere, măsurare şi analiză adecvată a variabilelor, control și manipulare a variabilei independente, utilizare corespunzătoare a procedurilor de analiză statistică, controlul erorilor, concluzii corespunzătoare în raport cu rezultatele experimentale.
 • Cercetare cvasiexperimentală:
  • Condiţii fundamentale: model similar cu cel experimental, prezentând următoarele diferențe, constituire loturilor poate fi nerandomizată, controlul și manipularea variabilei independente poate lipsi.
 • Cercetare non-experimentală(bazată pe metode de investigaţie psihologică (chestionare, teste, observaţie şi interviu structurat etc.).
 • Condiţii fundamentale: model de cercetare consistent, constituire adecvată a eşantionului (sau eşantioanelor), alegere, măsurare şi analiză adecvată a variabilelor, utilizare corespunzătoare a procedurilor de analiză statistică, controlul adecvat al erorilor, concluzii adecvate rezultatelor.
 • Studiu de meta-analiză (pentru nivelul masteral)
 • Condiţii fundamentale: includerea unui număr suficient de ridicat de studii publicate pe tema respectivă, criterii adecvate de includere-excludere în studiu, procedură adecvată de analiză statistică, finalizarea analizei prin concluzii relevante, care depăşesc simpla adiţionare a concluziilor unor cercetări diferite.
 • Cercetare de tip calitativ
 • Condiţii fundamentale: respectarea principiilor cercetării calitative; tema să fie abordabilă prin metode calitative, (interviu, observație, focus grup sau alte metode calitative) definirea clară a temei, definirea riguroasă a metodei şi aplicarea ei sistematică, să conţină datele necesare unei eventuale replicări a studiului, concluzii concordante cu datele recoltate.
 • Cercetare aplicativă
 • Condiţii fundamentale: temă relevantă sub aspectul finalităţii practice, analiză critică a soluţiilor existente, metodă de cercetare consistentă, relevantă şi semnificativă sub aspectul potenţialului de a identifica soluţii aplicative, operaţionalizare adecvată a constructelor psihologice, metode viabile de măsurare şi analiză a datelor cercetării, controlul erorilor, analiza critică a soluţiei aplicative propuse pe baza cercetării.
 • Studiu teoretic
 • Condiţii fundamentale: relevanţa temei (temă de actualitate în psihologie, care suscită opinii variate, controversate), amplitudine bibliografică (acces la referinţe majore, numeroase, consistente), capacitate de raportare critică la sursele teoretice şi de promovare a unei viziuni personale asupra temei tratate, susţinerea unui punct de vedere sau deschiderea unei direcţii de dezbatere semnificative în raport cu tema abordată.

Nu există o ierarhie valorică a tipurilor tematice. Oricare dintre ele permite obţinerea notei maxime, cu condiția respectării riguroase a condiţiilor fundamentale precizate mai sus, dar şi a celor de detaliu, descrise în manualele de metodologie a cercetării.

Lucrare de licenta si disertatie psihologie 2023

Redactarea lucrarii sau disertației ASE contabilitate

Lucrarea de licenta de contabilitate este un exercițiu esențial și decisiv pentru validarea expertizei dobandite. Finalizând o pregătire îndelungată și un stagiu de trei ani, această lucrare indică capacitatea dvs. de reflecție asupra misiunilor și profesiei de contabil, al cărui exercițiu reglementat implică rigoare și profesionalism remarcabil.

Conștienți de provocările reprezentate de lucrarea de contabilitate și de stresul pe care acest exercițiu îl generează studenților, echipa noastră formată din experti în contabilitate, impozitare, finanțe, management, managementul afacerilor și profesioniști experți contabil te însoțește pe tot parcursul procesului de finalizare a lucrarii tale.

Judecând după caracterul original și contribuțiile subiectului pentru profesie, un scriitor specializat în domeniul contabilității autorizate vă oferă îndrumări personalizate pentru redactarea lucrarii.

Ajutorul nostru se bazează pe diferite etape

Alegerea subiectuluiunei lucrari de licenta relevant în ceea ce privește evoluțiile normative ale profesiei și provocările misiunilor profesionistului digital

Dezvoltarea unei bibliografii relevante

Identificarea unei probleme legate de experiența dvs. profesională

Construirea unui plan/ cuprins care să combine abordări teoretice și practice pentru a evidenția contribuțiile tezei pentru profesie

Redactarea la comanda pe baza:
interesul subiectului,
obiectivului,
legăturiidintre subiect și experiența profesională,
limitele subiectului,
surse de informare,
planul sintetic,
planul detaliat,
bibliografia.

Redactarea diferitelor părți ale lucrarii care îndeplinesc cerințele normative, editoriale și structurale ale lucrarii.