Redactarea unei lucrari de licenta la comanda
  • In cadrul lucrarii de licenta studentul este obligat să efectueze o muncă și o analiză personalizate. Lucrarea de absolvire (disertatie) este un element capital în succesul și validarea unui master, suntem aici pentru a vă ajuta în succesul acestei lucrari. 

Cei 6 pași  pentru succes:

Determinarea problemei : problema urmează întrebări care nu au fost puse niciodată. Scopul este de a vedea consecințele (efecte pozitive sau negative, benefice sau nu ale acestor întrebări). Studentul datorită lucrarii va încerca să găsească răspunsuri și explicații la diferitele probleme ridicate. Problema trebuie să fie personală, reflectă propria ta gândire.

Dezvoltarea planului lucrarii de licenta: este rodul reflecției, datorită acestei căi studentul va aduce răspunsuri la problema pusă. Planul (cuprinsul) trebuie să fie structurat și trebuie să conducă la gestionarea diferitelor axe care vor răspunde problemelor ridicate. Planul lucrarii de licenta poate varia în funcție de instituție.

Introducerea : trebuie să înceapă cu un citat, un eveniment curent, statistici. Aceste informații conduc la formularea problemei. După ce a formulat o primă întrebare principală, se pun alte întrebări. Din aceasta urmează prezentarea mijloacelor care au fost puse în aplicare pentru a răspunde la problemă. Apoi vine anunțul planului cu prezentarea sub-părților.

Scrierea esenței lucrarii de licenta   va include două sau trei părți și două sau trei sub-părți care răspund la problemă, succesiunea trebuie să fie logică Datorită titlurilor cititorul va avea vizibilitate asupra rezultatelor găsite. Nu uitați să începeți fiecare capitol cu ​​o introducere și să îl încheiați cu o concluzie parțială, luând principalele rezultate obținute în capitol.

Concluzia tezei: Este necesar să pornim din nou de la întrebarea inițială și să expunem răspunsurile care răspund diferitelor întrebări adresate în timpul redactării tezei. De asemenea, este vorba de prezentarea întrebărilor care rămân fără răspuns, a limitelor studiului și de a arăta perspectivele de cercetare care pot rezulta din rezultatele observate.

Bibliografie: este un element esențial al lucrarii. Acesta enumeră toate instrumentele care au fost utilizate pentru redactare. Referințele care fac parte din bibliografie reflectă mijloacele de relevanță care au fost utilizate pentru a susține ideile.

Sfatul editorilor noștri pentru sustinere online:

– Nu repeta ceea ce sa spus deja în lucrare: tratează problema, dar într-un mod diferit, încercând să faci un pas înapoi de la lucrare

– Pregătiți rezumatul sintetic al cercetării și rezultatele acesteia (introducere, alegerea subiectului și problema principală)

– Prezentați metodologia de cercetare

– Exersează prezentarea in fata oglinzii înainte de ziua cea mare